Rollespil

Du behøver ikke læse alle punkterne igennem, men dem der er relevante for din karakter. Det anbefales dog at du læser dem igennem, for at have en helheds forståelse af hvad der foregår i Otubulis.

Du behøver ikke kunne huske det hele udenad, alle medhjælpere (Dem med sort bånd på venstre overarm) har en kopi af den og hjælper dig gerne. Ellers er denne bog også at findes i kroen og i off-game områder. Der kan du altid finde reglerne mm., hvis du er i tvivl om noget.

Denne regelbog starter med at gennemgå, hvad rollespil er og hvordan du selv kan være med til at får den bedste oplevelse og gøre rollespillet til ”virkelighed”. Dernæst følger afsnit om Otubulis, hvordan du laver din rolle og beskrivelse de racer du kan spille. Dernæst følger grundforståelsen, regler for udstyr, udklædning, våben og rekvisitter.

Sidst med ikke mindst finder du afsnit om kampregler, de enkelte håndværk (Profession og Bibeskæftigelse) og til sidst magiafsnittet, som er delt op hvilke magier du kan lære alt efter din profession.

I dette afsnit kan du finde ud af hvordan du selv får og giver andre den bedste oplevelse.

I et rollespil forestiller du dig at du er en anden person i en historie, der foregår i fantasien. Rollespillet har et stort element af improvisation over sig, selv om en vis del af historien er fastlagt er planlagt af spillederen (også kaldet en Game Master), som igennem rollespillet fortæller en historie og fremprovokere følelser hos de medvirkende, for at give dem en god oplevelse.

Rollespil handler om at samarbejde omkring at gøre spillet interessant for alle medvirkende end en egentlig konkurrence om at være den bedste, da rollespillet meget sjældent har egentlige vindere eller tabere.

Det foregår i et scenarie, hvor alle deltagere har konstrueret netop deres egen rolle, ud fra de spilleregler der er givet på forhånd. Disse roller knyttes så sammen med mål, konflikter, pligter og ansvar. Når spillet går i gang, er der ingen, der kommer og fortæller dig præcist, hvad du skal gøre. Det er dig selv, der udvikler og lever dig ind i din rolle og bestemmer, hvordan netop din historie skal udvikle sig.

Mange sætter sig personlige mål hvad de ønsker at opnå i rollespillet, ved brug af fantasien og spændingen ved at opleve en fiktiv historie på egen krop, sind og sjæl. Liverollespil har ikke andre tilskuere end de medvirkende, der kan have en mere eller mindre aktiv ‘rolle’. Det forstyrrer rollespillet hvis en eller flere personer under et rollespil ikke deltager, og altså bryder den illusion som vi har skabt sammen.

At udtænke disse plot, som her forstås som nogle udfordringer, der skal løses af den ene eller anden art. Enten opstår der noget uforudset for eleverne i spillet, eller hele spillet er relateret til diverse udfordringer. Rollespil er karakteriseret gennem udfordringer af forskellig art for deltagerne, og disse udfordringer løses bedst i fællesskab. Det er således øvelser i samarbejde, der skal udgøre udfordringerne.

Bliver du utryg eller bange?

Du kan altid komme til en medhjælper (Dem der har sort bånd på venstre overarm) hvis du har brug for ekstra hjælp.

Når indlevelsen, universet og din rolle smelter sammen og opleves med ægte følelser, kan der også opstå situationer, der måske virker for overvældende eller ligefrem skræmmende på dig, så har du altid lov til at sige fra overfor en spilsituation. Det er her dit egen ansvar at kommunikere det til de andre spillere i en off-game situation, så der kan tages forholdsregler og problemet kan blive kendt og man kan tale om det.

Det er også en god idé at hele gruppen tager ansvar og holder øje med om folk virker utilfredse, bange eller utrygge. Hvis det er tilfældet, bør I lige tage en snak om det og forsikre sig om at alle er klar til at spille videre og at de har det godt med det.

Indlevelse og egen deltagelse

Dette live rollespil er for børn og unge i alle aldre som har lyst til at deltage, derfor er der også forskellige måde at være med, så selv de helt små får en god oplevelse, de mellemste kan udfordre sig selv lidt og de ældre udfordrer sig selv og sin karakter endnu mere. På den måde kan hele familien deltage sammen, men få noget forskelligt ud af at være med.

Det vigtigste for at få en god oplevelse i et live-rollespil, er at huske på at dine egne følelser og huske på at udstråling smitter. Det kan godt være, det er svært i starten, men det er faktisk nemt at få dig selv op at køre og indleve dig helt i rollen, når du først kommer i gang.

De andre der deltager, har det helt på samme måde som du har og mennesker er gode til at aflæse andres følelser, så medmindre du er en ufatteligt god skuespiller, vil du næsten altid virke mere overbevisende, hvis du selv mener det.

Dertil kommer, at dine følelser smitter, så bare det, at du overbeviser dig selv til sådan en grad, at du får en følelse af spænding, vil det givet vis gøre at denne følelse spreder sig og gør spillet mere spændende.

Internt rollespil

Vi håber på at dette rollespil primært vil være noget der sker imellem spillerne, da din og andres roller bør være indfølt og levet, ikke konstrueret og tænkt. Det bør røre en følelsesmæssigt, mentalt, socialt, kulturelt og eksistentielt. Vi stræber os på at lave relevant rollespil, der tør berøre og påvirke de mennesker der deltager i det.

Derfor er det også væsentligt at den enkelte spiller tager sit og andres rollespil alvorligt.

 • Jo større relevans vores fælles univers har for dig
 • jo højere grad er du i stand til at betragte denne verden som virkelighed i selve spilsituationen
 • jo højere grad vil udtrykket også falde naturligt og støtte de andre spillere i at lave den samme interne bevægelse i deres spil.

Tanken er, at rollespillets kerne er den interne oplevelse af at være til, som en anden person end sig selv.

Vi vil gerne lægge vægt på den interne, personlige oplevelse, ud fra den tanke, at den sociale dynamik vil komme naturligt, være virkelige og ikke en fiktiv dynamik, omend imellem fiktive personer.

Personnært rollespil

AktivitetsJonglørerne vil gerne igennem dette rollespil forsøge at nedbryde nogle grænser der kan være imellem karakteren og spilleren. Vi vil gerne opnå den situation, hvor rollespillet er umiddelbart og spontant. Et univers hvor der ikke er stor forskel på spillerens og karakterens reaktion, følelser og oplevelser.

Dette gøres ved at lade spilleren og karakteren flyde sammen og overlappe på nogle væsentlige punkter. I karakterdannelsen sker dette ved at du skaber karakteren ud fra spørgsmålet “Hvordan ville jeg være, hvis jeg var en varulv?” Dermed er ting som navn, bopæl, familie, studium, arbejde, finanser, udseende, alder etc., alle sammen sammenfaldende med rollen, og risikoen for at du skal frasortere ting som værende upassende i forhold til den fælles fiktion bliver mindre.

Det bliver nu en umiddelbar mental handling at huske hvilken hårfarve ens karakters far har, hvis det f.eks. har samme farve som din egen fars.

Det skal være sjovt for alle.

Det er vigtigt at det er sjovt for alle at deltage, derfor er det også vigtigt for os, at du lige tænker dig om en ekstra gang, inden du gør noget som andre måske ikke syntes er sjovt.

Med andre ord:

 • Hvis du syntes det er sjovt at dræbe alt og alle, er der ikke sikkert at alle andre syntes det er sjovt at dø hele tiden.
 • Hvis du syntes det er sjovt hele tiden at drille andre, er det ikke sikkert at de syntes det er lige så sjovt.
 • Hvis du syntes det er sjove ødelægge andres ting, vil det helt sikkert ødelægge det sjove for dem det går ud over.
 • Hvis du syntes det er sjovt at gå efter en bestemt person, som ikke selv er med på det, vil blive opfattet som personlig angreb og forfølgelse, og er på ingen måde tilladt.

Tag hensyn til både dig selv og andre. Gør ikke noget der kan ødelægge oplevelsen for de andre, så hellere hold lidt tilbage og find på en anden måde at gøre det du syntes er sjove, så det ikke bliver en kedelig oplevelse for andre.

Det vigtigste, er at have det sjovt sammen med andre i Otubulis, uanset hvordan den enkelte ønsker sin oplevelse, nogen er der for at nyde bylivet og alt hvad det indebære, uden at kæmpe. Andre vil gerne kæmpe så meget som muligt, og der skal være plads til alle. Så gør ikke noget mod andre som kan ødelægge deres måde at opleve og være i rollespillet på.

I dette afsnit finder du en del praktiske informationer.

Efter at de forskellige racer i Otubulis havde kæmpet om magten over 100 år, var guderne blevet trætte af den evige kamp mellem det gode og det onde. Derfor var der stor enighed mellem guderne, at de ville nulstille Otubulis og lade racerne genopbygge landet i fællesskab.

Derfor sendte guderne tørke ind over Otubulis. Tørken ødelagde meget af høsten, det gjorde at der ikke var meget mad til befolkningen, dette gjorde dog at der indbyrdes i landsbyerne opstod tyveri, drab og klaner der arbejdede ihærdigt på at skaffe føde. Dette havde den modsatte effekt, end det guderne havde ønsket.

Derfor måtte guderne gøre noget, de sendte derfor store brænde ind over landet, de ødelagde hele landet og efterlod det i ruiner. Nu havde folket ikke meget tilbage, dette spredte en panik blandt elvere, mennesker, gnomer og orker. Venner blev til fjender i den voksende kamp om overlevelse og rigdom.

Guderne var rasende. Hvad skulle de dog gøre, for at få dem til at arbejde sammen i stedet for at bekæmpe hinanden?

Deres sidste forsøg på at styre Otubulis var at slippe pesten fri, den spredte sig hurtigt blande Orkerne i Drygulch, elverne i Grasshill, dværgene i Oxhallow og menneskene i Ravenport. Pesten dræbte mere end halvdelen af befolkningen i hele landet. Der var ingen racer der undslap, hvilket reducerede befolkningstallet væsentligt og tvang de forskellige racer til at arbejde sammen for at overleve og genopbygge Otubulis.

Nu sad guderne og betragtede deres værk og var lykkelige over at deres store plan endelig var lykkedes. Det varede dog ikke længe inden guderne begyndte at kede sig, og derfor besluttede de sig for selv at drage til Otubulis. Iført forklædninger drog de afsted for at hjælpe befolkningen med at genopbygge landet.

Nogle af guderne, havde dog ikke helt samme planer som resten. De har listige, hævngerrige og løgnagtige planer for deres tur til Otubulis. Du kan derfor aldrig vide dig helt sikker på hvem af dine venner eller fjender, der i virkeligheden er en forklædt gud der går rundt blandt jer.

 • Arrangementer er åbent for alle børn og unge i alle aldre, sammen med resten af deres familie og nære.
 • Børn og unge under 12 år, skal være ifølge med en voksen, som meget gerne må deltage i rollespillet
 • Det er gratis at deltage i rollespillet, der er mulighed for at tilkøbe spillepenge, som kan bruges på Kroen til at købe mad og drikke
 • Du må gerne medbringe din egen mad og drikke, dette skal nydes i off-game områderne, medmindre det drikkes/spises af godkendte rekvisitter og kan inddrages som en realistisk del af rollespillet. Det bryder flowet at se settings-brydende marsbarer eller colaflasker i spillet.
 • Det er ikke tilladt at drikke alkohol og indtage nogen form for rusmidler eller euforiserende stoffer til AktivitetsJonglørernes arrangementer.
 • Det er ikke tilladt at have åben ild. For at holde stemningen, er det bedst hvis du bruger lanterner, elektriske eller med ægte lys. Fakler må på ingen måde bruges ift. brandfare. Der må kun lave bål på de bålpladser, som er udpeget af Spilmestrene
 • Rygning foregår ALTID i off-game områderne. Skodder må ikke smides i naturen.
 • Affald som flasker, slikpapir, snor m.m. smides i opstillede affaldssække.
 • Vi låner skoven, så du skal altid vise hensyn og respekt over for både dyre- og plantelivet. Husk derfor altid at rydde op efter dig.
 • Vis hensyn til andre brugere af skoven! Skoven er et offentligt sted der bruges af andre folk. Så giv dem en positiv oplevelse ved at vise dem godt spil og venlige rollespillere.
 • Deltager du til et arrangement i AktivitetsJonglørernes-regi, godkender du ved deltagelse at vi må bruge billeder taget til arrangementet i forbindelse med PR og andet.
 • Det er ikke tilladt at beskadige træer og buske.
 • Når vi rydder op efter scenariet, er vi ansvarlige for at skoven bliver efterladt i en forsvarlig tilstand. Hvis man ser noget affald på sin vej, selv hvis det er efterladt af andre, så sørger man for, at det bliver ryddet op.
 • Alle off-game-genstande skal stilles væk fra in-game-områder. (Eller i dit medbragte telt) Du kan godt have mobil på dig, men gå langt væk fra de andre spillere, hvis du ønsker at bruge den. Ved kroen/banken er der et opsat område, hvor du kan stille dine tasker m.m.
 • Vi frabeder folk at bruge bandeord og seksuelle vendinger, da vi er til et arrangement for børn og unde. Vi opfordrer til at finde på mere passende in-game-udtryk eller helt at undgå det.
 • Dit kostume
 • Sminke, hvis du ikke er klædt ud hjemmefra
 • dit eget udstyr – Medbragt våben og udstyr skal godkendes af foreningen, inden det må bruges i spillet.
 • Skal du sove i skoven skal du selv medbringe det du skal bruge. Farvestrålende telte skal camoufleres med stof eller andet materiale i passende farver. (Sovepose, dyne, madras mm. skal forblive i teltene) Tæpper i passende farver må gerne bruges udenfor teltene.
 • Det gode humør, indlevelsen og forventningen til en god oplevelse for alle uanset alder.
 • Mobilnummer på en voksen vi kan kontakte, hvis der sker noget.
 • Underskrevet tilladelse til overnatning, hvis du er under 18 år.

 

Tjek-in – Starter kl. 9.30 og frem til 11.45. Mød op i kroen og melde din ankomst. Herefter vil du få et stempel på din hånd, som bevis for din deltagelse, samt du skal slå med en terning for at se hvor mange guld og sølv stykker du har fra spilstart. Samt der vil være våbentjek.

Ventetiden inden spilstart – Det kan godt være du kommer til at vente noget tid, inden selve spillet går i gang. Dette skyldes at der er mange ting der skal forberedes inden spillet kan gå i gang. Brug derfor tiden til at hjælpe med forskellige ting. Spørg folk om de har brug for hjælp eller snak med alle de andre som er kommet. Hvis du vil være sikker på ikke at sulte, kan det være en god ide at tage en madpakke. Når klokken så er ca. 11.45 samles alle til en lille briefing og lidt efter dette går spillet i gang.

Glemte sager – Ting fundet når vi rydder op og ikke findes en ejermand på stedet, vil blive taget med tilbage til AktivitetsJonglørernes lokaler på Thulevej 16, 3 th. 9210 Aalborg SØ. Her kan de hentes.  Glemte sager vil blive gemt i 3 måneder hvorefter de vil ryge til genbrug.

Når spillet er slut​ – Når det er slut, vil vi gerne have at du hjælper med at bære tingene ud i bilerne og læsse af i foreningens lokaler på Umanakvej 25, 9210 Aalborg SØ. Vi synes det er vigtigt, at alle hjælper til, og at alle får et ansvar for at det hele fungerer.

Husk​ – at de voksne, som er i skoven den dag, er der, for at du skal få en god rollespilsoplevelse, så hvis du er ked af noget, eller sur over noget, så kontakt en af dem. Selvom vi måske ser farlige ud, så vil de gerne hjælpe.

Tjek-udBliver opsat i kroen, alle skal til check-ud uanset hvornår du tager hjem. Du får så et stempel på dit karakterkort, så du kan få en ny evne næste spil gang.

Vigtigt – Husk og aflevere alle dine spilleting. Det er spillepenge, artefakter, våben, udstyr og rekvisitter, så som trylledrikke, punge, skriftruller mm.- altså foreningens ting. De er alle markerede med et rødt eller sort AJ-symbol.

Du skriver dine ejendele på dit karakterark, og så får du det igen når du kommer næste gang. Du må ikke tage det med hjem, for så forsvinder tingene, og vi kan ikke bruge dem igen.

Karakterark​ er et stykke papir hvorpå der står alle vigtige ting om din karakter. Der står hvad din rolle kan, hvor mange penge du har og meget mere. Det er vigtigt at du passer på dit karakterark og har det med ellers kan du ikke få nye evner!

 1. Vælg en race: Når du vælger en race, er det vigtigt, at du tager højde for de forskellige træk, som racerne har. Se de forskellige racer i længere nede i dokumentet under racer. Hvis du for eksempel ikke har lyst til at rode rundt på jorden, og lege med mudder, skal du nok ikke spille troldfolk. Note: man får også en race evne fra den race man vælger.
 2. Vælg en profession og bibeskæftigelse: Din karakters profession kommer til at definere, hvad du kan, og hvad du ikke kan. Det er altså den, der fortæller hvilke evner du kan optjene. Sørg for, at du vælger en profession, der passer til den måde du gerne vil spille på. Hver profession koster 4 EP og bibeskæftigelse koster 3 EP, du har til at starte 7 EP, som du kan købe profession og bibeskæftigelse for ved karakterskabelse. Din bibeskæftigelse er den anden ting din karakter kan. Du kan evt. vælge at være bueskytte i kampsituationer og som bibeskæftigelse være jæger, så du kan skaffe kød og fisk og dermed tjene penge eller selv få noget at spise.
 3. Vælg et område: Det område, du kommer fra, er vigtigt for, hvordan du opfatter verden, og man klæder sig forskelligt alt efter hvor man kommer fra. Det er desuden noget, der ofte kommer på tale, når din karakter skal lære de andre spilleres karakterer at kende, så det er vigtigt at du har truffet et valg.
 4. Find dig et navn: Din karakter skal have et navn. Ellers ved ingen hvad de skal kalde dig!

Der er 3 primære retningslinjer, når man vælger navn:

 • Brug aldrig dit eget navn til din rolle.
 • Tag ikke dit rollenavn fra kendte figurer fra film, bøger og computerspil. du bør ikke hedde Harry Potter, Katniss, Voldemort eller Gandalf.
 • Lav ikke dit navn for svært, det burde kunne udtales og evt. staves af både dig selv og andre. Foreningen har lister med forslag til navne inden for de forskellige racer.
 1. Lav en baggrundshistorie: Din karakter har levet et liv, før den er kommet til det sted de er nu, og du skal derfor tænke over, hvad din karakters baggrund er. Din baggrundshistorie behøver ikke være meget detaljeret, men jo mere du inkluderer, jo mere har du at tale om med de andre karakterer. Uden en historie er du blot en person som ikke aner hvem er, hvor du kommer fra og hvor du gerne vil hen med dit liv.

Din baggrundshistorie skal derfor rumme så mange informationer om din karakter som muligt. for eksempel:

 • Hvor kommer din rolle fra? Hvornår er han/hun født?
 • Hvad hed og lavede din rolles forældre? Har rollen søskende? Og hvor er de så nu?
 • Måske har du familie men din rolle ved det ikke? Det er altid mest fyldestgørende at ens karakter har familie.
 • Hvad har din rolle oplevet i sit liv?
 • Hvordan har din rolle lært sine evner? Og af hvem?
 • Hvilke venner har rollen?
 • Hvilket hold er han/hun på og hvorfor? Er der nogle hold, racer eller personer din rolle ikke kan lide?
 • Har din rolle noget udstyr eller våben som betyder noget særligt?
 • Er der sket noget forfærdeligt med din rolle? er du blevet forbandet af en heks som har gjort dig ude af stand til at tale sandt? har du mistet en arm i en kamp imod et uhyre? er du blevet forrådt af din familie fordi du udgjorde en trussel for dem med din magiske magt?

En vigtig ting ved at lave en baggrundshistorie er at give din karakter kant. Det vil sige at både gode og dårlige sider kommer til udtryk. Det kræver at man sætter sig dybere ind i sin karakter end bare “hvad hedder den?” men det er afgjort det som giver mest at spille på til rollespillet.

 1. Få din karakter godkendt af foreningen: Når du har et færdigt karakterkoncept, skal det godkendes af foreningen. Kan du ikke deltage i forberedelserne, kan du sende den til foreningen til ksj@aktivitetsjonglør.dk inden d. 10. juli, for at få den godkend. Vi sender, så din karakter tilbage til dig, hvor der vil være kommentarer og evt. spørgsmål.
 2. Hav det sjovt med din rolle: Sørg for at have det sjovt med din rolle. Kører du træt i den, eller passer den ikke til dig, kan du kontakte scenariegruppen om at lave en ny karakter, eller du kan måske få hjælp til at passe den bedre ind til dine behov.  
 3. Læs reglerne igennem igen: Jo bedre du er inde i reglerne, jo mere naturligt kommer spillet til at føles. Læs herfor gerne reglerne en ekstra gang, så du kan huske dem, når du pludselig står og skal bruge dem.

 

 

Her finder du en beskrivelse af de enkelte racer der findes i Otubulis. 

Beskrivelse: Elvere er et magisk folkefærd velsignet med lang levetid og indre ro. De er tålmodige og eftertænksomme på grund af deres lange levealder og har ofte en stor empati for levende væsner. Derfor bor de ofte i skove hvor de passer på træerne og dyrene. Ikke alle elvere er forstående overfor de andre racers ødelæggelse af naturen. Disse elvere samler monstre og vilde dyr om sig for at dræbe enhver der kommer ind i deres del af naturen. De fleste elvere når at lære magi i deres levetid, så mange elversamfund er tit bundet sammen med ritualer og traditioner, der indebærer magi og trolddom.

Det er ikke uhørt at nogen skovelvere slet ikke bruger penge, da penge ikke holder nogen værdi hos dem, de vil hellere handle med naturalier såsom urter og mad eller måske endda viden eller underholdning. Selv i byelverne storslåede byer vil mange elvere hellere tage imod naturalier frem for penge, hvis de allerede har råd til det de behøver. Til trods for at elverne ikke går op i materielle goder, så går de op i ejerskab. Hvis man siger at man har lavet noget som en anden har lavet, eller om man stjæler noget så værdiløst som penge, så er man en tyv og det er noget af det værste en elver kan være.

Udseende: Elvere er elegante væsner som alle kan genkendes på deres spidse ører. Alt efter deres ophav kan de have lys, brun, grønlig eller gul hud, med cirkel symboler og mystiske tegn malet på deres krop og ansigt. De findes i mange forskellige variationer som slette-elvere der bærer dyrepels, højelvere der går i silkedragter, skovelvere med uldtøj og flet eller ligner mennesker i deres beklædning hvis de har valgt at leve iblandt dem. Mange elvere sætter pris på udsmykning af deres ansigt og krop, hvilket ofte ses i form af sminke og maling, der repræsenterer deres person; der er en tendens til at skovelvere foretrækker mere naturlige farver, som brune og grønne, hvor byelvere foretrækker mere strålende farver som røde, blå, gule, lilla og orange.

Profession: bueskytte, tyv, spejder, spion, magiker, naturens vogter/I et med naturen (Druide) – kan hidkalde genopståelse til én kamp for en deltager.

Sminkekrav: Spidse latexører og elveroptegnelser.

Alder: Elvere er udvoksede når de er ca. 20-25 år og ser unge ud de næste 500-600 år. De kan blive helt op til 1100-1400 år.

Beskrivelse: Sortelvere er en stolt race der, ligesom elvere, kan blive utroligt gamle. Mange sortelvere er draget til viden, hvilket ofte får dem indblandet i mørk magi eller genveje til magt. De er dog ikke uden hensyn, da de er dybt loyale overfor det de sværger troskab for. De bor i store byer bygget af sten, enten på bjerge eller under jorden. Mange af dem har en nem tilgang til trolddom og en vedholdenhed som brænder dybt i deres indre. Skønhed er ikke vigtigt for dem, så ar og magiske forbandelser vises frem med stolthed, da det afspejler at sortelveren er vedholden og villig til at stå distancen for den han/hun ønsker at opnå.

Udseende: Sortelvere er ikke bange for at udstråle magt. Deres smykker, klæder, rustninger og våben er ofte i flotte farver og former. Deres hud er sort, mørklilla eller mørkegrå og de har lyse optegnelser på deres krop og ansigt. Håret er ofte hvidt, så mange sortelvere farver deres hår i klare farver som rød, blå eller lilla for at stå ud blandt de andre sortelvere. I nogle sortelver- samfund er der kodet en helt speciel status til de individuelle hårfarver.

Profession: bueskytte, tyv, spejder, spion, magiker, naturens vogter/I et med naturen (Druide) – kan hidkalde genopståelse til én kamp for en deltager.

Sminkekrav: Malet sort / mørklilla / mørkegrå i ansigtet og på hænderne, spidse latexører og sortelver-optegnelser.

Alder: Sortelvere er udvoksede når de er ca. 18-22 år og ser unge ud de næste 300-400 år. De kan leve til de er 800-1100 år, men de færreste dør af alderdom.

Beskrivelse: Dværge er standhaftige, arbejdsomme og vedholdende – nogle ville sige stædige. De er et meget reserveret folkefærd som bord i smukke underjordiske byer, som de selv bygger med håndkraft. Livet under jorden gør på mystisk vis nogen af dem resistente over for magi. De er utrolig glade for at fejre de små ting som helligdage, højtider, fødselsdage og andre lejligheder hvor man kan få noget godt at spise og drikke. At vinde en dværgs tillid kan tage en livstid, men når først man kommer på god fod med en dværg har man en ven for livet, for de værdsætter deres nære og deres familie over alt andet. De er udsøgte smede og har sans for skatte og ædelmetal, som også gør dem i stand til at lave nogle af de mægtigste magiske våben der findes.

Udseende: Dværge har ofte praktisk tøj som passer til deres arbejde eller håndværk, men enhver dværg med respekt for sig selv har også et pænt sæt tøj til specielle lejligheder. De bærer ofte smukke ringe eller halskæder og har indgraverede symboler i deres våben og rustninger. De er ikke så høje, men brede og robuste med langt flot hår og skæg. Det er meget sjældent at en dværg barberer sit skæg af, da skæg ofte er associeret med styrke og skønhed. ”Jo prægtigere et skæg, des mægtigere en dværg”. En dværgs skæg røres aldrig uden tilladelse, skægget udstråler hele familiens og klanens ære. Alt dværgen har opnået i sit liv fremskinner i skægget, f.eks. når en dværg har aftjent værnepligten (40 år) får han en ring i højre side af skægget, efter 60 år får de også en i venstre side af skægget. Alt efter hvad en dværg ellers opnår i livet bliver der oftest anbragt forskellige ting, typisk anbringes ringe i skægget for at symbolisere disse opnåelser. Kvindelige dværge har ikke skæg som mændene, de har bakkenbarter i stedet. For kvindelige dværge gælder de samme regler som for mændene

Profession: Bueskytte, tyv, spejder, spion, magiker, kriger.

Sminkekrav: Skæg/paryk (eller påmalet skæg) for mandlige dværge. Røde kinder og evt. fregner for kvindelige dværge.   

Alder: Dværge er udvoksede når de er ca. 25-30 år og kan blive helt op til 250-300 år.

Beskrivelse: Mennesker er kendt for deres omskiftelighed i enhver situation. De er i stand til at gøre det område de beboere til deres eget. Mennesker er utrolig lærenemme og kan mestre teknikker i både kamp og trolddom langt hurtigere end alle andre racer og har altid noget at bidrage med til deres samfund. De er som regel åbne overfor de andre racers forskellighed, da de er vant til at alle har deres egne styrker at byde ind med. De elsker historier og legender, men er også en anelse overtroiske.

Udseende: Mennesker kan være smukke, grimme, slidte eller elegante. Alt efter hvad de har oplevet og hvor de kommer fra kan de have mørk hud, ar, stort skæg, rødt hår osv. Mennesker klæder sig efter deres profession; f.eks. bærer krigerne rustninger og våben, bønderne går klædt i praktisk og slidstærkt arbejdstøj, og adelige klæder sig i fornemme og farvestrålende dragter. Mennesker er hovedsageligt arbejdere og bønder. De går i simpelt, naturligt farvet tøj, som kan holde til en hård dags arbejde. Det mest almindelige klædningsstykke hos mennesker er for mændene mest bukser og en tunika. Kvinderne kan sagtens bære bukser og tunikaer, ligesom mændene, men der foretrækkes dog stadig den traditionelle kjole. De adelige og kongelige går med fine silkestoffer og andre fine klæder. Guld og andre smykker, der symboliserer deres rang, er altid populært i de adelige rækker.

Profession: munk/præst, bueskytte, tyv, spejder, Troubadour (spillemand), spion, magiker, ridder.

Sminkekrav: Ingen

Alder: Mennesker er udvoksede, når de er ca. 15-20 år. De bliver sjældent mere end 70-80 år. Nogle magikyndige kan dog forlænge deres liv og leve i hundredvis af år.

Beskrivelse: Orker er en stærkt og ærekært race. Mange tror at orker kun værdsætter råstyrke, men det er kun delvist sandt. Orker ser alle former for udholdenhed som noget kostbart. Om det så er at udvise overskud selvom alt ser sort ud eller lave mad til sin familie selvom man er dødtræt er ligegyldigt. De andre racer ser dog sjældent andet end hvor mange bank de kan tage og give. Da orker ofte er traditionsrige og lever som nomader eller i stammer ser de deres venner som familie og alle andre som fjender indtil modbevist. At snyde en orks tillid er som en krigserklæring men det er også hørt at en krigserklæring har vundet en orks tillid.

Orkerne kommunikerer hovedsageligt verbalt, for de har, ulig de andre racer, ikke udviklet et skriftsprog. Derfor eksisterer der ingen skrifter eller bøger i orkernes kultur. Alt hos Orkerne går fra mund til mund og fortolkes anderledes, derfor vil udsagn og myter oftest variere fra stamme til stamme. Titler og privilegier afgøres ikke af blæk og papir, men derimod af styrke og visdom.  

Udseende: Deres hudfarve varierer imellem grøn, rød og brun alt efter det terræn de er opvokset i. De ser stærke og selvsikre ud og lidt bidske. Ørene kan både være spidse og runde eller helt borte på grund af kampskader. De iklæder sig sjældent andet end primitivt tøj delvist på grund af deres livsstil men også fordi penge og grådighed splitter en stamme mere end noget andet. En ork er generelt en stor og intimiderende skikkelse. De har det med at være høje, brede og muskuløse, selv de kvindelige orker. Det er ikke uset, at der af og til findes en lavere eller mere spinkel ork, men små og spinkle orker er i orkernes kultur set som svag. Ydermere dækker orker sig som oftest også med krigsmaling på synlig hud, og de tager sig sjældent af skidt på kroppen. Selvom mange orker, ikke længere besidder store hugtænder, kan der stadig ses et par stykker der endnu har dem.

De er typisk iklædt pels, skind og masser af rester og trofæer fra deres kampe og sejre. Finder de en ringbrynje eller en pladerustning, klæder de sig i den efter bedste evne. Tit anvender de også løse rustningsdele for at beskytte udvalgte steder på deres krop, som de syntes er fornuftigt at afdække.

Profession: bueskytte, tyv, spejder, barbar, spion, naturens vogter/I et med naturen (Åndemager) – kan hidkalde genopståelse til én kamp for en deltager.

Sminkekrav: Grøn/brun med rødlig eller gulligt skær skal males i ansigt + hænder. Ork-optegnelser. Gerne ork-tænder.       

Alder: Orker er udvoksede når de er ca. 13-15 år og kan blive op til 70-75 år.

Du kan altid kende en gud på det sorte bånd på venstre overarm.

Guderne kan langsomt genvinde deres KP. Denne regeneration fortsætter også selv om guden dør, hvilket rent faktisk betyder, at det vender tilbage til livet, når det kommer over 0 KP. For hvert min. uden en gud har fået skade genvinder de automatisk 1 KP eller en såret/afhugget kropsdel.

 1. Mytrix – Visdommens og glædens gudinde. Hende du kan opsøge for at få flere detaljer og ledetråde til quests mm. samt får spået din fremtid, hun er også gruppeleder for Elverne (Holder til i handelsområdet) – og GameMaster.
 2. Vuna – Kærlighedens og magiens gudinde. Gruppeleder for menneskene. Driver magiskolen, hvor du kan købe quests, lære at brygge de magiske eliksirer og drikke selv. (Holder til i handelsområdet)
 3. Tutuna – Madens gudinde. Kromutter – Salg af mad, drikke mm. (Holder til i handelsområdet)
 4. Ketarr – Vredens gud. Gruppeleder for dværgene. Han arbejder i banken og som våbenhandler – Sælger udsmykninger til dine våben og ekstra våben, udstyr, skøder til marker, uddeling og handel med værktøj og materialer til håndværkerne, samt sælger quests til flere af professionerne (Holder til i handelsområdet)
 5. Zebum – Festens gud. Salg af quests (Holder til i handelsområdet)
 6. Wuta – Lysets gudinde. Arbejder på Kroen (Holder til i handelsområdet)
 7. Abris – Mørkets og dødens gud. Gruppeleder for Orkerne.
 8. Justius – Retfærdighedens gud/gudinde.

Grundforståelsen er en gruppe regler, der er med til at skabe illusionen af en magisk eventyrverden. Mange af de ting vi gerne vil gøre, når vi spiller liverollespil, kan i virkeligheden ikke lade sig gøre. Derfor er der et sæt regler for hvordan vi symboliserer de ting der sker i spillet.

Det er en god idé når du skal foretage dig noget at gøre det så andre også kan se hvad laver. Om du producerer et token, samle brænde, vander jord, plukke svampe eller hugger træ osv.

Når du gør dette, bliver indlevelsen og derfor også rollespillet bedre. Og så ser det også virkelig sejt ud for alle andre der er med.

Rustnings point: (RP) er de antal slag som rustningen tager for den der bærer den. Det er en ekstra beskyttelse af dig, de områder den dækker.

Evne point: (EP) er de point du bruger til at udvikle din rolle, og se hvilke evner du har eller er i gang med at få. Som udgangspunkt starter alle med 7 EP, som du bruger når du vælger profession og bibeskæftigelse. Du kan optjene EP i spillet ved at udføre quests eller besejre monstre, der dukker op nogle gange. Hver spilgang du deltager, får du tildelt 5 EP. De optjente EP kan bruges til at stige i niveau i din bibeskæftigelse så du kan lave flere ting, indenfor det valgte erhverv eller købe quests for at få flere evner indenfor din profession.

Flydende Kropspoint​ (KP) er noget alle har. KP måler din karakters udholdenhed og angiver det antal gange du kan tåle at blive slået på med et våben. Forskellige racer har forskellige KP som basis, som hver race starter med.

 • Dværge 4
 • Elvere 3
 • Orker 4
 • Mennesker 3
 • Sortelvere 3

KP er det antal gange du kan tåle at blive ramt, før du falder besvimet om (se mere om det under ”kampe”).

Bibeskæftigelse: Er det din karakter arbejder med ud over sin profession, så som smed, jæger, minearbejder, håndværker mm. (Du kan højest have to forskellige slags, men du kan altid udvikle dine evner og viden, så du kan lave flere og nye ting indenfor hver erhverv)

Profession: Det er hvad din karakter har som primær beskæftigelse, så som bueskytte, kriger mm.

Quests: Er opgaver du skal løse for at få flere evner til din karakter, det koster 3 EP at kunne købe en quest.

Her kan de købes:

 • Magiskolen har quests til naturens vogter, magiker, præst/munk og alkymist
 • Våbenhandleren har quests til kriger, ridder, barbar og bueskytte
 • Banken har quests til spioner, tyv/smugler, Troubadour og spejder

Bygning af murer: Opsætningen af en mur (Her tænkes især på symbolmurer) skal altid godkendes af din races holdleder eller anden med sorte bånd på venstre overarm inden den tæller som færdigbygget. Som grundregel kan 1 træ eller sten token bygge 2 meter mur. Det kræver dog at mindst 1 der er med til at bygge, har bibeskæftigelsen tømrer.

Bygninger og lejre: Når du tjekker ind, kan du spørge om at få en plastiksæk udleveret, til at have dine personlige ting i hvis det regner. Husk at du ikke skal efterlade noget af værdi i skoven når du spiller, penge, mobiltelefon og lignende. Når I har fået genopbygget jer en lejr, ejer I dette stykke jord i spillet og denne kan ikke besejres og ejes af andre. Jeres lejr/base er derefter jeres safezone, hvilket betyder at andre ikke kan angribe jer når I er i basen. I skal sørge for at pladsen den ligger på er ryddet op, før I tager hjem! Dette gælder også affald, som I ikke selv har efterladt på jeres plads. Husk at I skal have de rette ressourcer og håndværk for at kunne bygge. Alle telte ud over dem i handelsområdet, altså i skoven er private, og du bør respektere dette, og kun gå ind i et telt hvis du har fået lov af ejeren.

Telte er gode til at skabe den rette stemning i spillet og passer utroligt godt ind i scenen. Har du dit eget telt med skal det kunne anses som “in-game”. Er dit telt i stærke unaturlige farver skal det overdækkes med stof eller andet i passende farve og materiale, for at opbevare scenen og illustrationen af en base fra gammel tid. Dit personlige off-game soveudstyr (liggeunderlag, madras, sovepose, dyne/pude mm.) skal blive i teltet, da det ødelægger illustrationen hvis farvede soveposer pryder basen. Men tæpper eller andet der passer i stilen, må gerne benyttes udenfor teltene. Hvis du er i tvivl om du kan benytte dit telt under scenariet, så kan du altid spørge ved check-in. Alle telte ud over dem i handelsområdet, altså i skoven er private, og du bør respektere dette, og kun gå ind i et telt hvis du har fået lov af ejeren.

Døre: En dør kan, ligesom en mur, være symboliseret af mange ting. Det kan være:

 • en rigtig dør
 • en snor spændt ud mellem to tætstående pinde.

Hvis der er tale om en ”symbolsk” dør, så skal du tydeligt markere, hvor døren er henne, så andre ved, hvor man kan gå ind, når døren ikke er låst. Trædøre kan bygges af en tømre (2 træ token) og metaldøre af en smed (2 jern token)

En mur kan være symboliseret på forskellige måder.

 • Snor spændt ud mellem pinde eller træer
 • En teltvæg
 • En plastik side i en havepavillon.
 • En stofmur. (Stof med påmalet stenmur)
 • En lav raftemur
 • Eller en rigtig mur i træ eller sten.

Fælles for dem alle er, at uanset om der er tale om en rigtig, massiv mur eller en symbolsk mur, kan du ikke gå igennem dem. Du kan kun komme igennem en mur via en eventuel dør – hvis døren da ikke er låst og du først skal ud og finde nøglen.

Tokens er en fællesbetegnelse for symbolgenstande der skal forstille at være handelsvarer. En Token bliver købt og solgt som var det de rigtige vare. Ofte er det en lille træklods hvorpå det står skrevet hvad det er, et lamineret billede eller en lille stofsæk, hvorpå der står skrevet hvad der er i sækken. De mest brugt er: Træ, metal, korn, brænde, brød, kød, fisk, tømmer, skind, pels, øl, vin og whisky.

Ressourcer: Der er flere forskellige typer ressourcer at finde eller lave i Otubulis – nogle af dem uvurderlige! De fleste ressourcer kan placeres inden for kategorierne; kød, afgrøder, metal, urter og træ. Du kan bytte & handle med ressourcer, nogle ressourcer er nødvendige at eje for at kunne skabe in-game genstande. Der findes også særlige formularer, besværgelser og ritualer, som kræver ressourcer for at kunne blive fuldført. (Disse er alle markeret med et rødt AJ-symbol)

Skattekister er gemt rundt om i landet. De kan indeholde alt af værdi. Så som guld/sølv, ædelsten, våben, blod fra en gud og andre magiske guld våben der kan dræbe de skjulte bosser. Finder du en skattekiste skal du tage selve kisten med til din holdleder (Så de er nemmere at finde når vi skal rydde op) men indholdet er stadig dit. Er kisten evt. tom, har du desværre fundet en tom kiste.

Værdigenstande: Forskellige kulørte sten som in-game har en værdi. Ved tjek-in slår du med en terning, for at se hvor mange guld- og sølestykker du har ved spilstart.

Du har også mulighed for at tjene penge:

 • Hvis andre karakterer har brug for hjælp til noget, kan de ansætte dig for en periode eller til en bestemt opgave. Prisen afhænger af tid og opgave du skal udføre. Det aftaler i indbyrdes. Mindstelønnen er dog 5 guldstykker for 15. minutters arbejde. Disse må ikke tages med hjem de er alle markeret med et tydeligt rødt AJ-symbol og tilhører foreningen.
 • Hvis du er heldig, kan du finde værdiger ved at arbejde i minerne
 • Eller i en skattekiste.

De kan bruges til at handle med både på kroen, købe, leje udstyr eller handle generelt, men skal også bruges i de bedste magiske drikke og eliksirer.

Farvernes betydning og værdi: (Værdien er den samme uanset størrelsen på den farvede sten)

 • Sølv= 5 sølvstykker = 1 guldstykke
 • Guld= er guldstykker
 • Blå = Safir har en værdi på 5 guldstykker
 • Hvid = Diamanter har en værdi på 10 guldstykker
 • Lilla = Ametyst har en værdi a 3 guldstykker
 • Rød = Rubin har en værdi på 5 guldstykker

Magiske genstande: Alle genstande som kan noget mere end normalt er en magisk genstand. Disse genstande har altid et kort eller en seddel med dem, som forklarer hvad den magiske effekt gør. Hvis du får fat på en magisk genstand, må du først læse på sedlen EFTER du har taget genstanden i brug. Sedlen er off-game og altså kun med i spillet så der ikke er tvivl om den magiske effekt. Magiske genstande kan være alt lige fra magiske sværd, trylledrikke, ringe, halskæder og hellige symboler til skriftruller, bøger, små sorte sten. Alle magiske genstande markeret med rødt AJ kan/må stjæles af andre. I så fald at ejerskabet over en genstand skifter, skal sedlen videregives til den nye ejer.

Magiske drikke​ er noget som gør noget ved dig, hvis du drikker den. Fx gør dig stærkere. 

Når du bruger evner og magi: Skal du huske at sige magiens navn og hvad den gør ved fjenden. Det er ikke alle der kan huske/kender alle sammen, derfor gør du alle en stor tjeneste, hvis du f.eks. siger ”Magi skjold 1 – jeg beskytter jer i cirklen” eller noget i den retning. På den måde gør det spillet nemmere for alle, og mere flydende.

Inn-game er et ord der bruges om alt det der sker inde i spillet 

Off-game​ hvis nogen siger ”off-game”, betyder det, at det der nu skeer, eller det han snakker om, er noget der ikke har med spillet at gøre. Man kan ikke afbryde spillet ved at sige „off-game det jeg gjorde tæller ikke“ eller „off-game hvor mange KP har du?“ – det ødelægger fortællingen og øjeblikket.

Off-game steder og tidspunkter:

 • Indtjekning, sminke og udklædning
 • Briefingen inden spillet går i gang
 • Toiletområderne
 • Rygeområderne (Afmærkede områder på kortet)
 • Privat snak som ikke passer til din rolle i spillet, må vente til efter spillet er slut eller i off-game områderne
 • Går du uden for spilområdet går du ud af din rolle og kan snakke frit.

Du kan til enhver tid tage hånden på hovedet for at gå off-game. Bliver spillet for uhyggeligt, er du kommet rigtigt til skade eller på anden måde har brug for at komme væk tager du hånden på hovedet og siger off-game. Din karakter “falder om” i spillet. Hvis du ønsker at gå in-game igen, starter din rolle i din races base.

En enkelt flad hånd på hovedet: er signal for, at en person ikke er en del af spillet. Spilleren er altså off-game. Det er forhåbentligt ikke noget man ser ofte, da man helst ikke går off-game, og hvis man gør, så skal man altid bestræbe sig på at undgå områder, hvor folk spiller.

Kroen​ er det sted hvor mange kommer i løbet af dagen. Her kan du kun købe ”alkohol” og mad. Prisskilte vil være synlige i kroen. Du kan også lave aftaler, sælges ting, og holdes hemmelige møder. Hvis du ingen værdier har, så kan du altid få mad og drikke hvis du hjælper lidt til på kroen. Tørre borde af, tømme skraldespand, hente vand o.l.  Her er der også altid en voksen, som du kan snakke med hvis du har brug for hjælp.

Drikkeri: Når du går på kro i rollespil, kan du købe mjød, vin, øl og andet alkohol. Dette er selvfølgelig ikke ægte alkoholiske drikke, men udbyttet med en anden lækker drik.

Monster: Nogle gange kan der dukke forskellige monstre op i Otubulis, som ellers normalt ikke kan mødes i blandt de velkendte racer (Orker, Mennesker, Elvere og Dværge. Nogle af dem har fredelige planer og er bare gennemrejsende, imens andre kommer for at ødelægge noget eller kæmpe mod alle de møder på deres vej. Det er nemt at se forskel på dem, for dem der kommer med gode intonationer, har ingen former for våben, hvorimod de ondsindede har våben, af en eller slags på sig. Når du besejre et ondt monster, kan du optjene EP (Max 2 EP. Pr. monster), som du enten kan bruge på at stige i niveau i din bibeskæftigelse eller købe quests for at få nye evner inden for din profession. 

Rødt og sort AJ-symbol: Spillegenstande med sort AJ-symbol er ting og kostumer som ikke kan stjæles i spillet. Da det er de genstande som en figur skal bruge som enten våben, tøj eller rustning. Alle genstande med rødt AJ-symbol er alle genstande der kan handles med, stjæles eller byttes.

Spilgenstande/private genstande: Spilgenstande er som hovedregel ting foreningen sætter i spil og derfor IKKE tilhører nogle spillere. Spilgenstande er: Kostumer, våben, spilpenge, tokens, magiske ting, skriftruller, kort og andre effekter. Og er alle markerede med et rødt eller sort AJ-symbol. Rekvisitter medbragt af spilleren selv, som f.eks. våben, ringe, medaljoner, punge og tasker mm. uden det røde eller sort AJ-symbol er private og må ikke stjæles.

Seddelreglen: Indimellem finder medhjælperne på tiltag, som der ikke er regler for i forvejen. Til det formål bruger de seddelreglen. Er der fx opfundet en ny magisk effekt, trylledrik, sygdom eller gift, beskrives dette på en seddel og underskrives af Spilmesteren. Denne seddel skal gives til den/de spillere, der bliver påvirket af tingen. En regelseddel er en off-game ting, og spilleren der får en sådan seddel skal have tid til at læse beskeden.

Sjælevandring: Betyder når du går med et tylskørt over hoved, så sjælevandrer man. Når man sjælevandre, går man i åndeverden. Her kan man tale med de døde, hvor man er usynlig for ”de levendes verden”. Dette bruger du også når du er faldet i kamp, og er på vej tilbage til din base for at genoplive.

I dette afsnit kan du finde generelle regler for våben og rustninger. Ligeledes kan du se hvordan og hvornår vi laver kostumer, våben og rekvisitter.

Udklædning 

For at kunne deltage i spillet skal du være udklædt. Det er en vigtig del af det at spille en rolle. Det er ret svært både for dig selv, men især for andre, at leve sig ind i, at du er en kendt og ridder, når du står der i dine cowboybukser, sweater og kondisko.

Vi hjælper dig gerne med at lave dit kostume, og har også begrænset materialer til dette, det forventes at du selv laver det meste selv (eller med hjælp fra dine forældre/værge), men vi står altid klar med en hjælpende hånd eller ideer. Fra maj og frem laver vi bla. disse ting i foreningen. (Sammen med jer) Det kostume og rekvisitter der lave af foreningens materialer, tilhører foreningen, på den måde kan vi bruge dem i senere rollespil.  Vil du gerne eje dit eget kostume og udstyr, kan dette købes af foreningen. Ønsker du at bruge bestemte materialer eller udsmykning er dette for egen regning.

Ens kostume behøver ikke at være det flotteste i verden, men jo mere man gør ud af sin påklædning og udseende, jo bedre er rollespils-oplevelsen for alle. Den letteste udklædning er at tage et stykke firkantet stof, folde det på midten og klippe et hul til halsen, tage det på og spænde et bælte om livet. Under “racer” kan du finde eksempler på, hvordan de forskellige racer foretrækker at gå klædt.

Udstyr

Hver race har sine egne særlige kendetegn, så som spidse øre, masser af smykker, takser, punge mm. Dette har vi begrænset materialer til, men vi har mulighed for selv at lave det meste ud fra de materialer vi har + en stor portion tålmodighed og fantasi. Fra maj og frem laver vi bla. disse ting i foreningen. (Sammen med jer) Det kostume og rekvisitter der lave af foreningens materialer, tilhører foreningen, på den måde kan vi bruge dem i senere rollespil.  Vil du gerne eje dit eget kostume og udstyr, kan dette købes af foreningen. Ønsker du at bruge bestemte materialer eller udsmykning er dette for egen regning.

Ønsker du specielt udstyr eller udstyr der ikke er hjemmelavet, er det op til dig selv at anskaffe og betale for disse.

For at du kan kæmpe eller forsvare dig selv i en kamp, skal du have kampudstyr og våben. Det er kun bueskytterne der kan bruge bue/pil i kamp osv. Vi laver bla. disse ting i foreningen (Sammen med jer) Det udstyr og våben der bliver lavet af foreningens materialer, tilhører foreningen, på den måde kan vi bruge dem i evt. senere rollespil.

Du er mere end velkommen til selv at medbringe dine materialer, og dermed er våbenet dig eget. Du skal bruge liggeunderlag (De tynde, ikke selvoppustelige), bambuspinde, dobbeltklæbende tape og gaffatape. Vi hjælper dig stadig alt det vi kan. 

Sikkerhed:

Våben skal holdes ved lige og opfylde visse sikkerhedskrav. Ved tjek-Inn bliver der holdt et våbentjek. Alle våben, skjolde og rustninger du medbringer til rollespillet, skal igennem et våbentjek, hvor også rustninger bliver vurderet. Hvis dit skjold, våben eller din rustning ikke bliver godkendt, må man ikke bruge det med i spil.

Hvis du køber et latexvåben, skal du sikre dig, at det passer til din størrelse, og at det passer til din rolle. Det er fristende med en stor sej kølle men du skal også kunne styre dit våben.

Det er vigtigt at dine våben er i ordentlig kvalitet og rigtig lavet. Det drejer sig om at sikkerheden skal være i orden, så der ikke sker nogen uheld. Hvis et dårligt lavet våben går i stykker i en kamp, eller der ikke er afstand fra kernen til spidsen, så kan du og andre komme rigtig slemt til skade. 

Pas på hinanden! Det kan gøre ondt at blive slået af et koldt latexsværd, selvom det møder alle sikkerhedskrav, og uheld kan stadig henne. I tilfælde af skader kan du kontakte en af medhjælperne, dem kan du kende ved at de har et sort bånd på venstre overarm.

Hjemmelavede våben:

Du må medbringe og bruge dine egne hjemmelavede latex eller gaffatape og skumgummi-våben til rollespillet, hvis de kan godkendes under våbentjekket. Alle våben skal være lavet af bløde materialer. Hvis du laver det selv, skal det være mindst 3 lag liggeunderlag om en bambusstok og betrukket med ét lag gaffatape.

Nedenstående finder du en række krav, som et hjemmelavet våben skal kunne opfylde:

 • Pommelen (knoppen for enden af skaftet) skal være fuldt polstret. Der må ikke være nogle hårde eller skarpe ender
 • Kernen skal slutte min. 5 cm før spidsen på et “skarpt” våben.
 • Kernen må ikke kunne stikke igennem bunden eller spidsen på våbnet.
 • På sværd må kernen ikke kunne løsrive sig. Den skal sidde fast, så man kan være sikker på, at man ikke kommer til at ramme en anden direkte med kernen.
 • Skæftet på økser, køller og hamre skal være fuldt polstret, og hovedet skal sidde helt fast.
 • Parer stangen på et sværd må kun laves af skum eller latex og må ikke indeholde kerne.
 • Kastevåbne må ikke indeholde nogen kerne, men de må godt indeholde en smule ballast for at de bedre kan kastes.
 • Hjemmelavede pile godkendes ALDRIG
 • Fastspændte våben skal være fuldt polstret, og kernen må ikke kunne stikke ud

Disse våben er ikke tilladt: – Armbrøst – Flails – Jernpladehandsker – Krudtpistoler og geværer – Kastespyd – Spyd

Buer & Pil: Vi godkender kun sikkerhedspile og rollespilsbuer til rollespillet. De kan købes i de fleste rollespilsbutikker. Hjemmelavede pile bliver ALDRIG godkendt.

Buer er afstandsvåben, som både er præcise og pålidelige. For buer gælder følgende regler:

 • Du skal kunne anvende dit våben sikkert, og skal til våbentjek kunne udvise en vis grad af kontrol over det.
 • Styrken på din bue vurderes ved våbentjek, er den for kraftig, må du ikke bruge den.
 • Brug herfor ikke buer beregnet til jagt eller konkurrencer.
 • Brug kun godkendte rollespils-pile med fladt hoved
 • Du må ikke skyde efter hovedet
 • Du må ikke skyde efter skridtet
 • Er hovederne eller skæftet på pilen beskadiget, må du ikke bruge dem

Kampesten: Kampesten er store tunge sten (af skumgummi). Bliver du ramt af en kampesten skal du vælte omkuld. Din karakter får 3 KP i skade. Skjold og våben parerer ikke imod kampesten. 

Kastevåben max. 40 cm. (og bonk-køller max 30 cm.): Kan være alt fra kasteknive og kasteøkser til kageruller og sten (i skum selvfølgelig). Bonk-køller er medtaget her, da de ligesom kastevåben skal være kerneløse, og derfor i mange tilfælde er omfattet af samme regler. Altså de skal være lavet udelukkende af blødt materiale.  Og må maks. være 40 cm. i diameter.

For kastevåben & bonk-køller gælder følgende regler:

 • Du må ikke kaste efter hovedet.
 • Du må ikke kaste efter skridtet.
 • Du skal have kontrol over dine kast og dit slag med våbnet, hvilket du skal vise til våbentjek.
 • Når du slår med et kerneløst våben, skal du være opmærksom på, at de kan “svirpe”.
 • Har du en bonkkølle, der er længere end et kastevåben må være, må du ikke bruge den som kastevåben.

Nærkampsvåben:  Om du bruger sværd, knive, køller eller noget andet du enten slår, hugger eller hamrer med, betegnes det som et nærkampsvåben. For denne gruppe våben gælder følgende:

 • Du skal kunne kontrollere dine slag, og altså ikke bare slå igennem. Hårde slag gør ondt, og du risikerer at skade dit våben, hvilket kan gøre det direkte farligt.
 • Du må ikke stikke med våben, der ikke er godkendt til det.
 • Det er vigtigt, at du ikke slår i særligt, udsatte områder, som hovedet eller skridtet
 • Undgå at slå vertikalt på stående modstandere, da det øger risikoen for at ramme følsomme områder, som hovedet.
 • Har du et våben med et langt skæfte (som fx. en økse), må du ikke slå med selve skaftet, medmindre det er godkendt til det.

Pøbelvåben: Pøbelvåben er oftest redskaber, der bliver brugt i stedet for rigtige våben som f.eks. stegepande, kagerulle, ølkrus, knipler, pinde, stave, store fisk osv. De giver ikke skade hvis de rammer et sted med rustning. Det er ligegyldigt hvilken type rustning det er. De kan også bruges til nævekamp og evnen “Bonk”. (De skal være lavet af blødt materiale for at de må bruges som pøbelvåben.

Rustning: Hvis du ejer eller laver en sej rustning, er du ekstra beskyttet. (Også kaldt for rustningspoint = RP). Rustninger må dog ikke have nogle farlige kanter og pigge, da det kan være til fare for andre. Særligt metal-rustninger, skal igennem et våbentjek ved tjek-Inn for at godkendes.

Det er udelukkende ens valgte profession, der bestemmer, om man kan benytte rustning eller ej. Der findes 3 forskellige slags rustning. Hver type rustning har en bestemt mængde KP:

 • Læderrustning: +1 RP
 • Ringbrynje: +2 RP
 • Pladerustning: +3 RP

Når en rustningsdel rammes, tager den skade istedet for den person den sidder på. Rustning kan altså bruges til at blokere slag, hvis det er det man ønsker. Rustningsdele mister RP ligegyldigt hvilken type skade der påvirker dem. Magisk skade stoppes ikke af rustningsdele. Tager en rustningsdel mere i skade, end den har i RP, går den resterende skade direkte til bærerens flydende KP.

Skjold: Et skjold gør det meget lettere at overleve i kamp, for skjolde gælder følgende:

 • Et skjold må ikke have skarpe og/eller hårde kanter. Så den ikke vil være til fare for nogen.
 • Hvis skjoldet er lavet af rigtigt træ, skal der være en kantpolstring, bestående af først gummislange og derefter skumpolstring, dækket af enten tape, latex eller stof. Skjolde uden gummislange på trækanten, bliver ikke godkendt.
 • Du må ikke skubbe eller slå andre spillere med dit skjold. OBS: Et skjold beskytter ikke mod magi

Sværd, knive, våben, økser og stagevåben: Der lægges stor vægt på hvor blød spidsen er. Våben med kerne (bambus, pind, glasfiber) skal have en topsikring på kernen. Dvs. at den yderste del af kernen skal kunne bøje.  Derudover skal topsikringen ikke sidde for tæt på spidsen af våbnet. Vejledende længder for dine våben: Information om skade mm. se under ”kamp”

 • Knive: Fingerspids til albue.
 • Kortvåben: Håndled til skulder
 • Enhåndsvåben: Fra jorden til bæltet
 • Tohåndsvåben: Fra jorden til hagen

Dette afsnit indeholder de forskellige kampformer og hvordan de udføres. Du finder også en forklaring på de forskellige ting der kan ske under en kamp.

Når forhandlinger går galt og diplomati ikke virker ender stridigheder ofte i kamp og krig. Du møder kamp mange steder i rollespilsverdener derfor er det vigtigt at alle ved, hvordan du dræber dine fjender, men også hvordan det foregår, når du selv bliver dræbt.

Brugen af våben – også bløde våben – skal være sjovt, og ikke gøre skade i virkeligheden. Derfor skal alle overholde disse regler, for ikke at nogen kommer til skade, eller bliver kede af det. 

 • Det er strengt forbudt – at slå folk i hovedet, på halsen, i skridtet. Hvis det ved et uheld skulle ske at du rammer et af de forbudte steder, så hjælp ham eller hende op og sig undskyld. Det er ingen skam at opføre sig ordentligt overfor sin fjende.
 • Når du slår med et våben, så skal du ikke lægge alle kræfter i. Slå forsigtigt
 • Du må ikke slå eller sparke
 • Du skal tydeligt vise at du er ramt – stønne, klage og holde dig på det ramte sted
 • Når du er ramt så mange gange at du kommer ned på 0 KP, skal du falde om og ligge helt stille – du kan nu ikke snakke med nogen, når kampen er ovre, vil dine venner bære dig tilbage til basen, eller du kan sjælevandre tilbage til din base (ved at tage et hvidt tyl stykke over dit hoved)
 • Efter en kamp er du ikke på fuld KP med det samme – du må vent til der er en healer, magiker eller lignende, der kommer forbi for at hjælpe dig. Ellers kan du spise brød, kager, kød eller lignende, for at genoprette dine KP
 • Hvis du bliver uenig med nogen under en kamp, må I gå et andet sted hen og diskutere – helst sammen med en voksen.
 • Du skal ikke tælle hvor meget du rammer de andre men kun hvor meget du selv er blevet ramt og du snyder selvfølgelig ikke med dine KP.
 • Når du er ramt det antal gange du har KP, så lægger du dig ned!

Og lad være med at slå igennem. På den måde undgår vi en masse uheld og at folk bliver kede af det. Det vil også ødelægge våbnet, at du slår kraftig med det. 

Til sidst er der kun at sige, at du skal huske på, at det kun er noget vi leger, og det er meningen, at vi alle skal have det sjovt. Igen – hvis du har problemer så hent en med sort bånd på venstre overarm eller en anden voksen der kan hjælpe dig.

Så derfor: 

 • Du slår ikke bare folk ihjel, heller ikke ens fjende, og heller ikke hvis de er sårede
 • Har du fået fjenden ned at ligge, eller har fjenden overgivet sig er kampen slut
 • Når kampen er overstået, skal du give fjenden mulighed for at bringe de døde og sårede hjem, og du skal selv gøre det samme
 • Angrib kun hvis du føler dig truet eller har en god grund, og aldrig nogen der ikke har trukket våben
 • Hvis du kan, så flygt – det er ingen skam og prøv ikke at spille helt
 • Hvis nogen overgiver sig, så find en måde at bruge det på i spillet
 • Respekter altid din modstander.

Tænk over det når du står i spillet og husk at gode rollespillere er vigtigere end hårde karakterer! 

I visse situationer kan du komme i kamp mod ”monstre”.  I en sådan kamp har de fleste en tendens til at glemme, at der er en person inde bag udklædningen, derfor slår de automatisk hårdere. Så husk, du skal slå forsigtigt og passe på de personer, der er inde i dragterne.

Ønsker du at kæmpe imod en anden spiller, bruger du dine våben efter evne. Du skal slå for at ramme, men selvfølgelig ikke hårdt. Du må slå efter arme, ben, ryggen eller brystet. Bliver du ramt, tager din karakter 1 KP i skade. Nogle våben giver dog mere end 1 KP i skade. I så fald får du det at vide, når du bliver ramt. Er du såret, men ikke bevidstløs kan du spise brød, stegt kød eller røget fisk og genvinde 1 KP du har mistet i kamp. (Se mere om, hvordan du kan tilberede rå kød og fisk, under erhvervet jæger/fisker)

Av! Jeg er ramt! og giv plads. Hvis du bliver ramt af et våben, får din karakter skade. Udover at fratrække skaden fra din karakters KP, skal du spille din rolles smerte. At spille på smerten er en vigtig detalje. Det er godt rollespil at give din modstander tid til at spille sin smerte fra det voldsomme sår, du har påført ham. Så giv plads og træk lidt tilbage så bliver kampen også sjovere og mere personligt.

Jeg er vistnok død: Der er ikke noget, der hedder ”Jeg er vistnok død”. Når du falder om, så gør det gerne med stil. Hvis du bliver dræbt, så rollespil din rolles smerte fuldt ud. Skrig højlydt eller forband din modstander og fald om. 

Ramt eller ej: For at et slag tæller som ramt, skal det være et rent slag, ikke et snit. Slag/hug, der rammer tøj, ærmer, hænder, hoved eller som på anden måde kun snitter dig, tæller ikke. Bliver du ramt i flere kropsdele (sværdet ’hopper’ fx fra armen og hen over kroppen) tæller slaget kun én gang.

Våbnets halve længde tilbage: Du skal svinge våbnet halvdelen af dets længde tilbage, førend det kan give skade igen.  Det gælder både for hugvåben og stikvåben (sværd). Du kan altså ikke slå med to knive, som var de trommestikker og give 15 i skade på 2 sekunder. I tvivlsspørgsmål tæller slagene altid som værende et enkelt slag.

Hvornår er man død? 

0 KP = Såret / døende

Hvis du bliver ramt de gange du kan tåle af våben, eller skadelig magi falder du besvimet om (se regler for bevidstløshed). Du er ikke død, når du er på 0 KP. Men så hårdt såret, at du skal falde omkuld. Du er nu døende og ved at forbløde. Du bliver nu liggende og håber på at nogen kommer og hjælper dig. Efter 3 min. på 0 KP uden hjælp er du forblødt og er helt død. Hvis der ikke er nogen der kommer og hjælper dig, rejser du dig, lægger et hvidt stykke tyl på hovedet og sjælevandre til din base og venter 5 min. for at blive i live igen.  Du må ikke snakke med nogen mens du går der, for det kan ødelægge spillet for de andre. Gå ind til siden og se ikke på nogen. 

Bevidstløshed: Du kan miste bevidstheden, når du taber i nærkamp eller bonk, dette giver ikke skade. Når du bliver slået bevidstløs, glemmer du, hvad der er sket i de sidste 5 minutter, før du mistede bevidstheden, og du kan selvfølgelig heller ikke opfatte, hvad der sker omkring dig, når du er bevidstløs. Når du er bevidstløs, kan enhver vælge at skære halsen over på dig, hvilket sender dig direkte ned på 0 KP, og starter din forblødning med døden til følge.

Genoplivning: Er du kommet på 0 KP, kan en karakter med evnen ”naturens vogter” vælge at hidkalde dig til genoplivning, der udelukkende gælder til den pågældende kamp. Dør du igen skal du sjælevandre tilbage til din base og vente i 5 min, hvorefter du er fuld genoplivet.

Skade: Alle våben giver 1 point i skade når de rammer en person. Der kan dog i meget sjældne tilfælde være et magisk våben som gør noget mere eller noget andet, men det er kun hos nogle få de findes, og de vil så se meget særlige ud. Der findes også magi som giver skade, men det vil blive sagt, når det bliver brugt. Der er også nogle våben som ikke giver skade, men som får folk til at besvime. Det er en „bonkkølle“ – en lille stofpose med f.eks. vat indeni og bliver du ramt bagfra på skulderen, og der bliver sagt bonk samtidig, så falder du besvimet om i 2 minutter (tæl til 100 langsomt). Det giver tyve og andre skumle personer mulighed for at røve dine spilleting.  (Kun dem med rødt AJ-symbol)

Typer af skade Der findes to forskellige typer skade: dødelig skade og chok-skade

 • Dødelig skade forårsages af alle våben, der anses for dødelige. Dette omfatter skade fra skarpe våben, tunge, stumpe våben (som fx. en stridshammer), nogle magiske evner. Dødelig skade er altså standarden, og får du ikke andet at vide, når du modtager skade, så skal du altid antage, at du har fået dødelig skade.
 • Chok-skade forårsages primært af stumpe våben, der er lavet af lette materialer, som for eksempel trækøller og kampstave, men det kan også forårsages af specielle evner. Når du angriber med chok-skade, skal du altid gøre opmærksomt på det, så den påvirkede er klar over det. Fordelen ved chok-skade er, at den ikke er dødelig. Du kan altså bruge det til at slå folk ud, i stedet for at du slår dem ihjel. Chok-skade slår offeret bevidstløs i 3 min.

De våben vi kæmper med i rollespil, er lette skumvåben og det kan derfor være fristende at løbe rundt med 2 tohåndssværd i en hånd. Men det må du ikke. Du må heller ikke bruge en våben/skjold-kombination, som kræver at du sammenlagt bruger mere end 2 hænder. (f.eks. en daggert og et tohåndsvåben). Du kan også kun holde en ting per hånd, også selvom der står de kun bruger ½ hånd.

Våben

Længde

Brug

Skade

Kort våben (daggert)

Som ens underarm

½ hånd

1

Enhåndsvåben

Fra jorden til navlen

1 hånd

1

Mellem våben

Fra jorden til hagen

1½ hånd

1

Tohåndsvåben

Fra jorden til over hagen

2 hånd

1

Kæmpe økse/kølle

Fra jorden til over hagen

2 hånd

2

Pileskud

2 hånd

2

Kampesten

2 hånd

2

Kastevåben (kniv, sten, kranie osv.)

½ hånd

1

Lille skjold/Buckler

under 1m. diameter

½ hånd

Stort skjold

over 1m. diameter

1 hånd

Gokkel til magi

 

½ hånd

Gift flaske

½ hånd

Pøbelvåben

varierer

varierer

0/1

Derudover kan der forekomme våben, der giver særlig skade. Det får du at vide af den, der svinger våbnet. Omvendt skal du fortælle din modstander, hvad der er særligt ved den skade du har påført ham. Eksempler på dette er gift, magisk våben, ekstra skade og særligt materiale.

Styrke er reglen for hvor stærk din karakter er. Din karakters styrke værdi afgør, hvilke evner du har ud fra denne liste.

Start styrken for racer:

 • Dværge:                  4
 • Elver:                       3
 • Mennesker:            2
 • Orker:                      4

Startstyrke for erhverv:

 • Barbar:                    3
 • Bueskytte:              2
 • Kriger:                     2
 • Magiker:                 0
 • Munk/præst:          2
 • Naturens vogter: 1
 • Ridder:                    2
 • Spejder:                  1
 • Smugler:                 1
 • Spion:                      1
 • Troubadour:           2
 • Tyv:                          1

Styrke er en indikator for, hvor fysisk stærk din karakter er. Jo højere din styrke, jo hårdere kan du slå! Det er denne egenskab din karakter bruger, når den kommer i håndgemæng. Visse evner har et styrkekrav, som karakteren skal kunne opfylde, før du kan benytte dem.  Styrken på en karakter er også brugt til at bestemme, hvilke fysiske færdigheder en karakter er i stand til at udføre.

Ud fra hvilke race og erhverv du danner om din karakter, lægges de to start styrker sammen og giver din samlede start styrke.

Tabellen nedenfor er er ment som en vejledning, sådan du kan vurdere, hvad din karakter kan og ikke kan.

Styrke               

Evne

 

0                

Hver hånd tæller kun som ½ hånd, alle “kampteknik” evner kan ikke bruges

 

1

  –

 

2

3

Kan “bære person”

 

4

Kan løbe under “bære person”, kan bruge en “Kæmpe økse/kølle” med 2 hænder

 

5

 

6

Kan “bære person” med 2, Håndskade skader 2

 

7                

 

8

9

10

11

12

13

14

15           

Kan bryde “symbolsk binding” medmindre de er lavet med et jern token (kæder)

Immunitet og Tungt våben

Kan holde 2-hånds ting i en hånd

   

Det er muligt at lægge sin styrke sammen med en partner, så selv to svage karakterer, med en styrke på hver især på 3, kan sammen bære en anden person, hvis det skulle blive nødvendigt. Det er sjovere at spille, hvis alle kender deres begrænsninger.

Ubrugelige kropsdele

 • Bliver du ramt 1 gang på en arm eller ben, bliver den kropsdel såret og dermed ubrugelig. Visse evner gør, at du kan tåle flere slag på arme og ben.
 • Bliver du såret på en arm skal du tabe det du holder med armen og kan ikke bruge armen før den bliver normal igen.
 • Bliver du såret på et ben skal du halte på benet og kan ikke løbe. Er begge dine ben ubrugelige kan du ikke gå/stå medmindre du får hjælp fra en anden spiller.

Der er 4 stadier en kropsdel kan være i:

 • Normal: Kan bruge og holde ting normalt.
 • Lammet: Tæller som såret men går over af sig selv efter 4 min.
 • Såret: Kan ikke bruges til at gå eller holde ting med indtil du har fået hjælp fra en med “lægekundskab”.
 • Afhugget: Kropsdelen er hugget af og kan ikke bruges. Genoplivning til en enkelt kamp og helbredelse gror IKKE afhuggede lemmer. Kun når du har været helt død og været 5 min på din base får du alle kropsdele tilbage.

Dueller: Der kan være flere årsager til at have en duel: Træning, styrkeprøve eller som æressag. Vigtigst ved disse kampe er, at du bruger den flade side af dit våben, så du ikke tildeler din modstander skade.  Du bruger dine normale KP eller aftaler hvor mange gange i kan blive ramt i duellen. Du mister ikke dine KP rigtigt og dine kropsdele bliver ikke sårede. Du og din modstander kan også vælge at udkæmpe en duel til døden, hvor I så bruger kampreglerne rigtigt og hvor taberen risikerer at dø. 

Krig: Det er en kamp imellem flere personer, det kan enten være imellem racer eller alliancer. Her kan I enten arbejde sammen inden for racen eller en alliance, for at besejre en fælles modstander eller et monster. Ved krig brugder du de våben din karakter har. Hvis I f.eks. er flere sammen om at klare et monster, kan I lægge jeres styrker sammen og derved have en større chance for at klare monstret og optjene EP.

Nævekamp: Er en kamp uden rigtige våben, men med hænderne. Din karakters styrke beskriver hvor god du er til at kampe med hænderne. Jo højere styrke du har, jo bedre er du. Den kan fås som evne (se professioner og evner). Det er selvfølgelig bare en leg. Så vi slås jo ikke rigtig.

 • Hvis et skænderi eller en handel ikke er nok til at afvikle uenigheden, og hvis det ikke kan løses på andre måder, kan det ende med et slagsmål. Når du vil kæmpe med en person, skal du lægge din hånd på skulderen og hvisker din styrke til ham.
 • Hvis du ikke har nævekamp evnen. Så har du nævekamp på 0.
 • Hvis personen du gerne vil have nævekamp med, har trukket sine våben før du kan nå at røre ham med din hånd. Du kan ikke slås med ham i nævekamp.
 • Det er muligt at lægge din styrke sammen med en partner, så selv to med lille styrke, med en nævekamp på hver især på 2, kan i sammen slå en person med styrken 3, hvis det skulle blive nødvendigt.

Når I har fundet ud af hvem der vinder, laver i sammen et stunt slagsmål efter bedste evne. I må selvfølgelig ikke slå hinanden rigtigt, men det er op til jer at improvisere et realistisk slagsmål. Taberen slås bevidstløs og vågner igen efter ca. 5 minutter. Er værdierne lige høje, slår i hinanden sønder og sammen, men ikke bevidstløse.

Du kan forøge din styrke værdi under en nævekamp eller for at komme fri af ”hold fast” ved følgende ting:

Få hjælp fra andre                                

+ hjælpernes styrke værdi

Lille slagvåben: Knojern, pind, sten, kranie (lavet af skumgummi)

+ 1 point

Stort slagvåben: Stegepande, Kagerulle, knippel, stav       

+ 2 point

Du får ikke flere evner fra styrke listen af at øge den på disse måder.

I samme øjeblik der bliver trukket et rigtigt våben eller nogen påfører skade (med magi) slutter nævekampen og der spilles med normale kampregler.

Bære person: Selvom du ikke er stærk nok til at løfte en krop, kan det nemt lade sig gøre i rollespil. Alle med en styrke på 3 eller mere kan “bære person”. Dette gøres ved at lægge en hånd på skulderen af den du ønsker at bære og sige “BÆRE PERSON” herefter skal vedkommende følge dig indtil du giver slip. Du kan kun bære folk som er villige eller pacificerede. Har du evnen “Hold fast” kan du bortføre folk med mindre styrke end dig.           

Fangenskab: Du kan i spillet tage andre spillere til fange. Dette foregår på følgende vis:

 • Den anden spiller blive holdt i ro. Dette kan gøres ved enten; at slå vedkommende ud, eller blot holde dem fast ved brug af in-game styrke (vi vil ikke se nogen, der bliver fastholdt med reel vold). Andre metoder kan også anvendes.
 • Når vedkommende er bragt til ro, skal du lade som om du binder dem. Du kan evt. for syns skyld vikle et stykke tov læst om fangens håndled, men vi vil IKKE se at nogen faktisk bliver bundet medmindre de har sagt at de gerne vil.
 • En fange må aldrig holdes i fange skab længere end 15 min. og må aldrig efterlades alene, er din fange uden opsyn, kan de flygte.
 • Du må kun udsætte din fange for noget voldsomt, hvis du har fået lov af den pågældende spiller.
 • Du skal selvfølgelig behandle din fange godt og byde på noget at drikke. Hvis du vil binde din fange, må det kun være med symbolsk binding medmindre fangen går med til andet.

Henrettelse: Er en person tydeligt pacificeret, kan du påføre rollen direkte død. Det sker ved at du fører et rollespils våben forsigtigt og symbolsk lige under halsen på den pacificerede. (Ikke direkte på halsen) Offeret er herefter, uanset KP, død.

Klip/knus: Bliver der sagt “KLIP” eller “KNUS” fra et monster når den angriber din arm eller dit ben så er en af dine lemmer lige blevet afhugget. Kan også bruges på at ødelægge udstyr alt efter om det er KLIP (våben) eller KNUS (skjolde og rustninger)

Knusning: Hvis et monster omfavner dig og brøler, får din karakter et knusende favntag og ryger direkte på 0 KP og besvimer af smerte. 

Pacificeret: Er et fælles udtryk for personer, som er ude af stand til at bevæge sig frivilligt. Det kan være folk der sover, er bevidstløse, dødeligt såret, bundet, lammet af gift, taget til fange, ingen fungerende kropsdele eller paralyseret på magisk vis.

Sindslås: Er en tilstand der gør det umuligt at kaste magi. Magiske genstande kan dog stadig tages i brug og du kan også kæmpe normalt.

Slået ud og søvn: Nogle evner gør at du besvimer eller falder i søvn. Det er muligt at vække folk herfra ved at påføre dem 1 KP-skade. Da er de lysvågne med det samme.

Snigmord: Kan aldrig ske i ens base. Snigmord gøres ved at snigmorderen lægge en kniv under ofrets armhule og sige: “SNIGMORD”.  Ofret ryger ned på 0 KP med det samme og dør. Hvis du opdager snigmorderen før han dolker dig i armhulen, kan du gå til side og undgå at blive snigmyrdet. 

Symbolsk binding: Du binder ganske forsigtigt din fange symbolsk. Det tager minimum 1 minut at lave en symbolsk binding. Du kan binde på hænder, fødder og mund (kan ikke snakke men stadig sige lyde). Det skal til enhver tid være muligt for fangen at få hænderne fri i nødstilfælde eller hvis karakteren har evnen ”udbryderkonge”.

Søgereglen: Enhver karakter i spil kan gennemsøge pacificerede og døde personer. Vil du søge en person, skal du røre ved den kropsdel du vil søge på, og så tælle langsomt til 30. Derefter beder du den pacificerede spiller om at udlevere de spilgenstande han/hun har på pågældende kropsdel. Kun spilgenstande med rødt AJ-symbol udleveres, ikke private ejendele. Eneste undtagelse er, hvis den søgte karakter har evnen ”hemmelighed”. Så kan du intet finde fra en enkelt lomme, uanset om der er noget eller ej. Du skal tælle til 30 ved hver kropsdel du søger, medmindre du har evnen ”Supernysgerrighed”, så søger du hele personen på en gang.

Tyveri: Er tilladt, dette symboliseres med klemmer. Hvis du finder en klemme på ens taske, punkt eller lomme, betyder dette, at du er blevet bestjålet for sine værdigenstande og penge. (Kun de ting der er markeret med rødt AJ-symbol, kan stjæles) Du afleverer derefter dine værdier til tyven, hvis denne giver sig til kende, gør tyven ikke det, beholder du dine ting. Opdager du derimod tyven i at placere en klemme på dig. Kan du stoppe person i at gøre dette og tage ham til fange, eller lade som ingenting, hvis dette er mere strategisk. 

Nogle racer har specielle professioner som andre racer, ikke kan have. Fx er det kun orker der kan være barbar og mennesker kun troubadour og munk/præst. Herunder følger en nærmere beskrivelse af, hvordan de enkelte professioner er, hvilke evner de har og kan opnå samt hvordan de opfører sig i Otubulis.

Tip: fortæl hvilke evner du bruger og hvad den betyder, hvis det er noget der påvirker andre. (F.eks. ”Afvæbne 2: tab dine våben i 30 sek.”)

Kendetegn/adfærd: Store, rå krigere. De stikker aldrig af, men kæmper til sidste blodsdråbe.

Intelligens: Ikke så kloge

Udstyr:

 • Kan bære alle våben og udstyr, men ikke sikkert at de bruges helt korrekte.

Specielle start evner:

 • Kampteknik 1, Parer våben – Du kan parere med underarmene. Så længe din hånd er fri, har du forsvar 1 med den underarm du parerer med.
 • Rødder 1 – Peg på fjenden og sig ”RØDDER 1” – Du fryser modstanderens fødder og kan derfor ikke flytte dem. Varighed 10 sek.
 • Frygt – Peger på din modstander og siger frygt gør du din modstander skrækslagen for dig, de flygter væk fra dig indtil de ikke kan se dig mere.

Evner der kan fås gennem quests:

 • Øje for Øje 1 – Den besværgelse du ser andre få på sig eller det mirakel de har fået kastet på sig, kan du også få effekten af. – Varighed 30 sek.
 • Øje for Øje 2 – Den besværgelse du ser andre få på sig eller det mirakel de har fået kastet på sig, kan du også få effekten af. – Varighed 1 min.
 • Rødder 2 – Peg på fjenden og sig ”RØDDER 2” – Du fryser modstanderens fødder og kan derfor ikke flytte dem. Varighed 20 sek.
 • Rødder 3 – Peg på fjenden og sig ”RØDDER 3” – Du fryser modstanderens fødder og kan derfor ikke flytte dem. Varighed 30 sek.
 • Amok – Hvis du peger på modstander og siger amok, får du personen til at angriber alt og alle indtil effekten er ophørt. – varighed 3 min. Peger du på dig selv og siger Amok, bliver du sur og derved bliver du stærkere og kan give en skade mere pr. slag du påføre din modstander. – Varighed 5 min.
 • Kampteknik 2, Håndskade – Rør med begge hænder på en kropsdel og sig “HÅNDSKADE” som så skader 1 KP.
 • Kampteknik 3, Lammelse – Rør en persons kropsdel og siger: ”LAMMELSE”. Herefter er den berørte kropsdel lammet i 1 min. Kan kun bruges på én kropsdel af gangen pr. person.

Kendetegn/adfærd: En bueskytte er god til at gemme sig og er ekspert i brugen af bue og pil til krigsbrug, men også til jagt. Bueskytter er en ganske beskeden gruppe. I krig bruges de ofte til at beskyde fjenden på afstand og på den måde ukampdygtiggøre store dele af fjendens hær, inden han kunne angribe med nærkampsvåben.

Intelligens: Klog og gode til at udregne hvordan og hvornår pilen rammer fjenden

Udstyr:

 • Bue og pil
 • Nærkampsvåben

Specielle start evner:

 • Du har evnen til at bruge bue og pil.
 • Afvæbne 1 – Peg og sig ”AFVÆBNE 1”, modstanderen taber sit våben og kan ikke bruge det – varighed 15 sek.
 • Frys 1 – Peg på en modstander og sig ”FRYS 1”, kan denne ikke bevæge sig i 20 sekunder.
 • Vedholdenhed 1 – Du kan tåle 1 slag mere i dine kropsdele før de bliver såret.
 • Øje for Øje 1 – Den besværgelse du ser andre få på sig eller det mirakel de har fået kastet på sig, kan du også få effekten af. – Varighed 30 sek.

Evner der kan fås gennem quests:

 • Afvæbne 2 – Peg og sig ”AFVÆBNE 2”, modstanderen taber sit våben og kan ikke bruge det – varighed 15 sek.
 • Afvæbne 3 – Peg og sig ”AFVÆBNE 3”, modstanderen taber sit våben og kan ikke bruge det – varighed 15 sek.
 • Frys 2 – Peg på en modstander og sig ”FRYS 2”, kan denne ikke bevæge sig i 30 sekunder.
 • Gem – Peg på dig selv og sig ”GEM” og du bliver camoufleret og dine modstandere kan ikke se dig. Varighed 2 min.
 • Mesterskytte: Selv hvis du rammer forbi kan du sige ”Mesterskytte” og det vil give 1 skade, som om du havde ramt. – Varighed 1 gang pr. kamp.
 • Vedholdenhed 2 – Du kan tåle 2 slag mere i dine kropsdele før de bliver såret.
 • Øje for Øje 2 – Den besværgelse du ser andre få på sig eller det mirakel de har fået kastet på sig, kan du også få effekten af. – Varighed 1 min.

Kendetegn/Adfærd: Denne profession gør dig i stand til at forsvare befolkningen og bekæmpe ondskaben. En kriger er modig og ikke bange for at komme til skade. Nogle har sågar viet deres liv til at beskytte folkene omkring sig med sværd, skjold og rustning. Krigere kan være både gode, onde eller ligeglade. Hvilken vej du vælger som kriger, er op til dig. Nogle lever af at udbyde sit sværd, til den der betaler mest. Andre jæger efterlyste, mens tredje går ind i en orden, der kæmper ud fra nogle faste principper og regler. Valget er dit

Intelligens: Ikke så klog men meget tro.

Udstyr:

 • Alle former for rustninger
 • Alle former for våben / skjold

Specielle start evner:

 • Vedholdenhed 1 – Du kan tåle 1 slag mere i dine kropsdele før de bliver såret.
 • Kampteknik 1, Parer våben – Du kan parere med underarmene. Så længe din hånd er fri, har du forsvar 1med den underarm du parerer med.
 • Smerte 1 – Peg eller røre en og sig ”SMERTE 1”. Personen vil føle en stor smerte og er ude af stand til at gøre noget. Varighed 20 sek.

Evner der kan fås gennem quests:

 • Kampteknik 2, Håndskade – Rør med begge hænder på en kropsdel og sig “HÅNDSKADE” som så skader 1 KP.
 • Kampteknik 3, Lammelse – Rør en persons kropsdel og siger: ”LAMMELSE”. Herefter er den berørte kropsdel lammet i 1 min. Kan kun bruges på én kropsdel af gangen pr. person.
 • Vedholdenhed 2 – Du kan tåle 2 slag mere i dine kropsdele før de bliver såret.
 • Smerte 2 – Peg eller røre en og sig ”SMERTE 1”. Personen vil føle en stor smerte og er ude af stand til at gøre noget. Varighed 40 sek.
 • Smerte 3 – Peg eller røre en og sig ”SMERTE 1”. Personen vil føle en stor smerte og er ude af stand til at gøre noget. Varighed 1 min.

Kendetegn/adfærd: En magiker er en person, som er blevet født med magiens gave, Dette kan ikke tillæres, men det er forskelligt, hvornår evnerne vækkes. En troldmand er en person som bruger næsten hele sit liv omgivet af skriftruller og er altid på jagt efter nye formular som skal afprøves, gerne på andre. Når de nu engang har tid, hjælper de gerne andre med deres magi, om det så er i kamp eller i hverdagen. Hvis du er en person som godt kan lidt at løse gåder og tit fundere over ting, er troldmanden måske rollen for dig. 

Intelligens: Meget kloge og lærte, kan både læse og skrive

Udstyr:

 • Tryllestav
 • Magibog og skifteruller
 • Kappe og høj hat
 • Kan ikke bære rustning

Specielle start evner:

 • Magi 1 – Brug et-stavelses ord til at få andre til at gøre det du vil have dem til (Off-game: Husk at fortælle den forbandede, hvad de skal gøre når du bruger magi mod dem. (Kommandoer der vil få personen til at gøre skade på sig selv eller give genstande, er dog ikke tilladt)
 • Nævekamp 1– Denne evne giver dig +1 i styrke i nævekamp
 • Magisk skjold 1 – Lav en ring af mel om den/dem du vil beskytte og samtidig siger ”MAGISK SKJOLD 1”, så laver du beskyttende skjold omkring dem, som ingen kan trænge igennem – varighed 1 min.
 • Vedholdenhed 1 – Du kan tåle 1 slag mere i dine kropsdele før de bliver såret.
 • Paralyse – Rør en person og siger ”PARALYSE”, lammes personen og kan ikke bevæge sig – varighed 10 sek.
 • Magisk mur 1: Via magisk pulver (Mel) vil du kunne bygge magiske mure, der skader fjenderne 1 KP, hvis de går over den (lige streg af mel).

Evner der kan fås gennem quests:

 • Magi 2 – Brug to ord til at få folk til at gøre det du vil have dem til (Off-game: Husk at fortælle de andre spillere det, så de ved hvad de skal gøre når du bruger magi mod dem. (Kommandoer der vil få personen til at gøre skade på sig selv eller give genstande, er dog ikke tilladt)
 • Magi 3 – Brug tre ord til at få folk til at gøre det du vil have dem til (Off-game: Husk at fortælle de andre spillere det, så de ved hvad de skal gøre når du bruger magi mod dem Kommandoer der vil få personen til at gøre skade på sig selv eller give genstande, er dog ikke tilladt)
 • Magisk skjold 2 – Lav en ring af mel om den/dem du vil beskytte og sig ”MAGISK SKJOLD 2”, så laver du beskyttende skjold omkring dem, som ingen kan trænge igennem – varighed 2 min.
 • Magisk skjold 3 – Lav en ring af mel om den/dem du vil beskytte og sig ”MAGISK SKJOLD 3” så laver du beskyttende skjold omkring dem, som ingen kan trænge igennem – varighed 3 min.
 • Ildkugle – Hvis du kaster en tennisbold mod en modstander og samtidig siger ildkugle, kaster du en flammende kugle afsted mod din modstander. Hvis personen undviger rammer du ved siden af.
 • Frys – Peg og sig ”FRYS” så kan fjenden ikke bevæge sig så længe øjenkontakten holdes. (Gælder kun hvis du selv kigger væk)
 • Vedholdenhed 2 – Du kan tåle 2 slag mere i dine kropsdele før de bliver såret.
 • Vedholdenhed 3 – Du kan tåle 3 slag mere i dine kropsdele før de bliver såret.
 • Nævekamp 2– denne evne giver dig +2 i styrke i nævekamp
 • Nævekamp 3– denne evne giver dig +3 i styrke i nævekamp
 • Magisk mur 2: Via magisk pulver (Mel) vil du kunne bygge magiske mure, der skader fjenderne 2 KP, hvis de går over den (lige streg af mel).
 • Magisk mur 3: Via magisk pulver (Mel) vil du kunne bygge magiske mure, der skader fjenderne 3 KP, hvis de går over den (lige streg af mel).

Kendetegn/Adfærd: Du tilbeder en bestemt gud, Du prædiker din guds ord, missionerer og omvender hedninge. Du har ofte et helligt sted, hvor du sidder i bøn, og det er ikke ualmindeligt, at folk søger din visdom. At være præst er et højt respekteret erhverv. Du bruger ord og enkelte fagter, og synes mere kontrolleret. Om du missionærer din guds ord i felten, opbygger dit tempel med rigdom, eller vier dit liv til en præsteorden, er op til dig.  Som præst har du en fascination af guden og alt relateret hertil. Er du stor præst er din gud den eneste sande kærlighed, og du vil forsvare den til hver en tid.

Intelligens: Meget klog, vis og kan både læse og skrive

Udstyr:

 • Munke/præstekåbe
 • Hellig bog

Specielle start evner:

 • Øje for Øje 1 – Den besværgelse du ser andre få på sig eller det mirakel de har fået kastet på sig, kan du også få effekten af. – Varighed 30 sek.
 • Venskab 1 – Peg eller røre en og sig ”VENSKAB 1”. Personen bliver din bedste ven, hvor han skal behandle dig godt (Som du normalt vil behandle en god ven) – Varighed 1 min.
 • Vedholdenhed 1 – Du kan tåle 1 slag mere i dine kropsdele før de bliver såret.
 • Ærefrygt 1 – Peg på en person og siger ”ÆRESFYRGT 1”. Nu får personen så dyb respekt og ærefrygt for dig, at de ikke kan andet end at sænke blikket, tie stille og knæle. – Varighed 1 min.

Evner der kan fås gennem quests:

 • Øje for Øje 2 – Den besværgelse du ser andre få på sig eller det mirakel de har fået kastet på sig, kan du også få effekten af. – Varighed 1 min.
 • Venskab 2 – Peg eller røre en og sig ”VENSKAB 2”. Personen bliver din bedste ven, hvor han skal behandle dig godt (Som du normalt vil behandle en god ven) – Varighed 2 min.
 • Venskab 3 – Peg eller røre en og sig ”VENSKAB 3”. Personen bliver din bedste ven, hvor han skal behandle dig godt (Som du normalt vil behandle en god ven) – Varighed 3 min.
 • Ærefrygt 2 – Peg på en person og siger ”ÆRESFYRGT 2”. Nu får personen så dyb respekt og ærefrygt for dig, at de ikke kan andet end at sænke blikket, tie stille og knæle. Varighed 2 min.
 • Ærefrygt 3 – Peg på en person og siger ”ÆRESFYRGT 3”. Nu får personen så dyb respekt og ærefrygt for dig, at de ikke kan andet end at sænke blikket, tie stille og knæle. Varighed 3 min.
 • Udbryderkonge – Med denne magi kan du undslippe selv det strammeste reb eller det mest sikre fængsel. Denne evne giver dig lov til at undslippe “Hold fast” og enhver form for symbolsk binding du er blevet udsat for.
 • Vedholdenhed 2 – Du kan tåle 2 slag mere i dine kropsdele før de bliver såret.
 • Vedholdenhed 3 – Du kan tåle 3 slag mere i dine kropsdele før de bliver såret.

Kendetegn/Adfærd: Naturens vogter lever og ånder for naturen. De passer på den og forsker du i naturens egenskaber i form af planter og urter.

Intelligens: Meget kloge og intelligente, kan både læse og skrive

Udstyr:

 • Pose eller sæk til at samle urter og planter
 • Kan bære let rustning (læder)
 • Kort kniv til urter

Specielle start evner:

 • Lægekundskab 1 – med denne evne kan du forbinde små sår
 • Venskab 1 – Peg eller røre en og sig ”VENSKAB 1”. Personen bliver din bedste ven, hvor han skal gøre dig tjenester og give dig gaver skal behandle dig godt (Som du normalt vil behandle en god ven) – Varighed 1 min.
 • Hidkalde 1 – Hold hånden på en død og sig ”HIDKALDE 1”- Personen genoplives og hjælpe dig med at bekæmpe dine fjender i denne kamp. Du kan kun hidkalde en person pr. kamp og kun en gang. Varighed 2 min.
 • Naturens ven 1 – Åben die arme mod en og sige højt “NATURENS VEN 1”. Fjenden ser dig nu som en ven fremover, medmindre du skader eller snyder personen. – Varighed 1 min.

Evner der kan fås gennem quests:

 • Venskab 2 – Peg eller røre en og sig ”VENSKAB 2”. Personen bliver din bedste ven, hvor han skal behandle dig godt (Som du normalt vil behandle en god ven) – Varighed 2 min.
 • Venskab 3 – Peg eller røre en og sig ”VENSKAB 3”. Personen bliver din bedste ven, hvor han skal behandle dig godt (Som du normalt vil behandle en god ven) – Varighed 3 min.
 • Hidkald 2 – Hold hånden på en død og sig ”HIDKALDE 2”- Personen genoplives og hjælpe dig med at bekæmpe dine fjender i denne kamp. Du kan kun hidkalde en person pr. kamp og kun en gang. Varighed 3 min.
 • Hidkalde 3 – Hold hånden på en død og sig ”HIDKALDE 3”- Personen genoplives og hjælpe dig med at bekæmpe dine fjender i denne kamp. Du kan kun hidkalde en person pr. kamp og kun en gang. Personen er død igen når kampen er slut eller har mistet alle KP.
 • Naturens ven 2 Åben die arme mod en og sige højt “NATURENS VEN 2”. Fjenden ser dig nu som en ven fremover, medmindre du skader eller snyder personen. Varighed 2 min.
 • Naturens ven 3 – Åben die arme mod en og sige højt “NATURENS VEN 3”. Fjenden ser dig nu som en ven fremover, medmindre du skader eller snyder personen. Varighed 3 min.
 • Lægekundskab 2 – Med denne evne kan du med eliksirer fikse sårede kropsdele
 • Lægekundskab 3 – Med denne evne kan du give sårede 1 KP som de har mistet i kamp med healende eliksirer.
 • Træform 1,2 og 3: Ved et træ større end hvad begge dine hænder (ikke arme) kan holde om, kan du blive ét med træet. Du tager en knyttet hånd på hovedet og kan du ikke ses af nogen, så længe du er en del af træet. 

Kendetegn/Adfærd: Som spejder er du den din alliance sender først ud når de tænker på at gå i krig, det er din opgave at finde ud af hvor fjenden er, hvad de laver og hvor lang tid det til tage for jer at nå hen til dem. Det skal du så fortælle til din alliance, så de kan få planlagt, hvor hvornår og hvordan de kan angribe fjenderne.

Intelligens: Ikke helt så klog

Udstyr:

 • Kan bære en let rustning (læder)
 • Et-hånds våben

Specielle start evner:

 • Rødder 1 – Peg på fjenden og sig ”RØDDER 1” – Du fryser modstanderens fødder og kan derfor ikke flytte dem. Varighed 10 sek.
 • Øje for Øje 1 – Den besværgelse du ser andre få på sig eller det mirakel de har fået kastet på sig, kan du også få effekten af. – Varighed 30 sek.
 • Stumhed 1 – Peg og sig ”STUMHED 1” så kan personen ikke sige noget – varighed 10 sek.

Evner der kan fås gennem quests:

 • Rødder 2 – Peg på fjenden og sig ”RØDDER 2” – Du fryser modstanderens fødder og kan derfor ikke flytte dem. Varighed 20 sek.
 • Rødder 3 – Peg på fjenden og sig ”RØDDER 3” – Du fryser modstanderens fødder og kan derfor ikke flytte dem. Varighed 30 sek.
 • Øje for Øje 2 – Den besværgelse du ser andre få på sig eller det mirakel de har fået kastet på sig, kan du også få effekten af. – Varighed 1 min.
 • Slangetunge 1 – Du er en sand løgner og kan holde på en hemmelighed under tortur, bliver du spurgt om flere end en ting, skal du svare sandt på de resterende.
 • Slangetunge 2 – Du er en sand lystløgner og behøver ikke at tale sandt under tortur, og andre sandhedseffekter.
 • Paralyse: Rør en person og siger ”PARALYSE”, lammes personen og kan ikke bevæge sig – varighed 10 sek.
 • Stumhed 2 – Peg og sig ”STUMHED 2” så kan personen ikke sige noget – varighed 20 sek.
 • Stumhed 3 – Peg og sig ”STUMHED 3” så kan personen ikke sige noget – varighed 30 sek.

Kendetegn/Adfærd: Du er som spion meget listig og snu. Du er god til at forklæde dig og ”forsvinde” ind i andre roller/udklædninger. Du er meget social og kan godt lide at have mennesker omkring dig. Du virker som en god ven og allierede, men hvis du er på arbejde, er dette blot en facade for inde bag, har du planer om at fortælle dine venner/allierede hvad fjenden har af planer så I kan spolere dem.

Intelligens: Meget klog

Udstyr:

 • Forklædninger af forskellige slags
 • Kan bære våben
 • Kan bære rustning

Specielle start evner:

 • Rødder 1 – Peg på fjenden og sig ”RØDDER 1” – Du fryser modstanderens fødder og kan derfor ikke flytte dem. Varighed 10 sek.
 • Øje for Øje 1 – Den besværgelse du ser andre få på sig eller det mirakel de har fået kastet på sig, kan du også få effekten af. – Varighed 30 sek.
 • Camouflage 1 – Hvis du drejer omkring dig selv og siger ”CAMUFLAGE 1”, kan de andre ikke se dig – Varighed 3 min.

Evner der kan fås gennem quests:

 • Kommando – Hvis du siger et 1-stavelsesord som hop eller klap. Skal den du har forbandet følge den kommando – Varighed 30 sekunder. Personen kan gøre alt andet imens kommandoen udføres, såsom at slås eller stikke af.
 • Camouflage 2 – Hvis du drejer omkring dig selv og siger ”CAMUFLAGE 2”, kan de andre ikke se dig – Varighed 5 min.
 • Tankekontrol – Peg og sig ”TANKEKONTROL” efterfulgt at en kommando, (Må gerne være en hel sætning) skal den du har forbandet, udføre kommandoen og må ikke gøre noget andet indtil befalingen er opfyldt.
 • Rødder 2 – Peg på fjenden og sig ”RØDDER 2” – Du fryser modstanderens fødder og kan derfor ikke flytte dem. Varighed 20 sek.
 • Rødder 3 – Peg på fjenden og sig ”RØDDER 3” – Du fryser modstanderens fødder og kan derfor ikke flytte dem. Varighed 30 sek.
 • Øje for Øje 2 – Den besværgelse du ser andre få på sig eller det mirakel de har fået kastet på sig, kan du også få effekten af. – Varighed 1 min.
 • Slangetunge 1 – Du er en sand løgner og kan holde på en hemmelighed under tortur, bliver du spurgt om flere end en ting, skal du svare sandt på de resterende.
 • Slangetunge 2 – Du er en sand lystløgner og behøver ikke at tale sandt under tortur, og andre sandhedseffekter.

Kendetegn/Adfærd: Som ridder er du en stolt kriger, der hader alt det onde. Du giger ikke fra et godt slag og er tro i tjenesten mod konge og fædreland. De er ædle beskyttere af deres tro og ser fare, inden den er der. Den militære træning som en ridder har gennemgået, kræver disciplin, hvilket tydeligt kan mærkes på deres kampteknik.  En ridder indgår i en eller anden form for hierarkisk struktur, og kæmper gerne i formationer.

Intelligens: Kloge

Udstyr:

 • Alle slags rustninger
 • Sværd og knive i alle størrelser
 • Kan bruge et- og tohåndsvåben.

Specielle start evner:

 • Vedholdenhed 1 – Du kan tåle 1 slag mere i dine kropsdele før de bliver såret.
 • Skjold 1 – Peg på dig selv og sig ”SKJOLD 1”, tage du ikke skade de næste 1 slag.
 • Smerte 1 – Peg eller røre en og sig ”SMERTE 1”. Personen vil føle en stor smerte og er ude af stand til at gøre noget. Varighed 20 sek.
 • Kampteknik 1, Parer våben – Du kan parere med underarmene. Så længe din hånd er fri, har du forsvar 1 med den underarm du parerer med.

Evner der kan fås gennem quests:

 • Vedholdenhed 2 – Du kan tåle 2 slag mere i dine kropsdele før de bliver såret.
 • Smerte 2 – Peg eller røre en og sig ”SMERTE 2”. Personen vil føle en stor smerte og er ude af stand til at gøre noget. Varighed 40 sek.
 • Smerte 3 – Peg eller røre en og sig ”SMERTE 3”. Personen vil føle en stor smerte og er ude af stand til at gøre noget. Varighed 1 min.
 • Skjold 2 – Peg på dig selv og sig ”SKJOLD 2”, tage du ikke skade de næste 2 slag.
 • Stærk skjold – Peg på dit skjold og sig ”STÆRKT SKOLD”, vil dit skjold gøre mere skade på din modstander eller beskyttelse. – Varighed 5 min.
 • Kampteknik 2, Håndskade – Rør med begge hænder på en kropsdel og sig “HÅNDSKADE” som så skader 1 KP.
 • Kampteknik 3, Lammelse – Rør en persons kropsdel og siger: ”LAMMELSE”. Herefter er den berørte kropsdel lammet i 1 min. Kan kun bruges på én kropsdel af gangen pr. person.

Kendetegn/adfærd: En troubadour er en person, der lever for kunsten. Det kan være musik, sang, historiefortælling, jonglering eller andet. De er ofte meget karismatiske, og nyder som regel lyden af deres egen stemme.

Intelligens: Klog og har en god hukommelse

Udstyr:

 • Kan bære let rustning (Læder)
 • Instrument af en form
 • Ting der hjælper dig med at underholde andre

Specielle start evner:

 • Tryllebinde 1 – Når du begynder at synge og starter sangen med tryllebinde, bliver tilhørerne tryllebundne og de følger dig rundt i 30 sek.
 • Venskab 1 – Peg eller røre en og sig ”VENSKAB 1”. Personen bliver din bedste ven, hvor han skal behandle dig godt (Som du normalt vil behandle en god ven) – Varighed 1 min.
 • Øje for Øje 1 – Den besværgelse du ser andre få på sig eller det mirakel de har fået kastet på sig, kan du også få effekten af. – Varighed 30 sek.
 • Grådig 1 – Sig ”GRÅDIGHD 1” og dine tilhører betaler dig 1 guldmønt for din underholdning.

Evner der kan fås gennem quests:

 • Tryllebinde 2 – Når du begynder at synge og starter sangen med tryllebinde, bliver tilhørerne tryllebundne og de følger dig rundt i 1 min.
 • Tryllebinde 3 – Når du begynder at synge og starter sangen med tryllebinde, bliver tilhørerne tryllebundne og de følger dig rundt i 2 min.
 • Venskab 2 – Peg eller røre en og sig ”VENSKAB 2”. Personen bliver din bedste ven, hvor han skal behandle dig godt (Som du normalt vil behandle en god ven) – Varighed 2 min.
 • Venskab 3 – Peg eller røre en og sig ”VENSKAB 3”. Personen bliver din bedste ven, hvor han skal behandle dig godt (Som du normalt vil behandle en god ven) Varighed 3 min.
 • Øje for Øje 2 – Den besværgelse du ser andre få på sig eller det mirakel de har fået kastet på sig, kan du også få effekten af. – Varighed 1 min.
 • Grådig 2 – Sig ”GRÅDIGHD 2” og dine tilhører betaler dig 2 guldmønt for din underholdning.
 • Grådig 3 – Sig ”GRÅDIGHD 3” og dine tilhører betaler dig 3 guldmønt for din underholdning.

Kendetegn/adfærd: Det er som regel en langfingret snusket person som ikke kan kende forskel på dit og mit. De lever et farligt liv, men har heldigvis evner som gør at de kan slippe godt fra deres foretagende i det fleste tilfælde. Hvis du kan lide at snyde andre og ligge på lur efter folk er tyven lige noget for dig. Tyven er omgivet af mystik og rygter, det er ikke velset at have denne profession, og det er ikke noget, man fortæller andre, ikke engang sine bedste venner.

Intelligens: Meget klog, opfindsom og listig

Udstyr:

 • Let rustning (Læder)
 • Poser til dine tyvekoster
 • Et-hånds våben eller kastevåben
 • Klemmer i din farve, hvis du har evnen lommetyveri

Specielle start evner:

 • Bestjæle – Denne evne gør det muligt at stjæle fra en pung eller en taske. Du skal sætte en klemme på pungen/tasken.
 • Skjul – Denne evner giver dig mulighed for at være “skjule” dig. For at aktivere evnen placeres en knyttet næve på hovedet.
 • Nævekamp 1 – Denne evne giver dig +1 i styrke til nævekamp.
 • Rødder 1 – Peg på fjenden og sig ”RØDDER 1” – Du fryser modstanderens fødder og kan derfor ikke flytte dem. Varighed 10 sek.

Evner der kan fås gennem quests:

 • Stumhed – Når du peger på en og siger ”STUMHED”, kan personen ikke sige noget – varighed 1 min.
 • Paralyse – Rør en person og siger ”PARALYSE”, lammes personen og kan ikke bevæge sig – varighed 10 sek.
 • Lommetyveri – Du kan stjæle fra andres lommer. Det symboliseres ved at du går hen bag ved en person og siger: “Lommetyveri, dén lomme/pung/taske” og pege på den beholder du har stjålet fra. Så skal personen vise dig, hvad der er i lommen/pungen/tasken og du må så tage, hvad du kan have i én hånd (f.eks. en håndfuld mønter), som du så har stjålet. Ofret opdager det først, når vedkommende aktivt kigger i lommen/pungen/tasken efter sine ting. Du kan alternativt også bruge denne evne til at plante ting på folk.
 • Slangetunge 1 – Du er en sand løgner og kan holde på en hemmelighed under tortur, bliver du spurgt om flere end en ting, skal du svare sandt på de resterende.
 • Slangetunge 2 – Du er en sand lystløgner og behøver ikke at tale sandt under tortur, og andre sandhedseffekter.
 • Rødder 2 – Peg på fjenden og sig ”RØDDER 2” – Du fryser modstanderens fødder og kan derfor ikke flytte dem. Varighed 20 sek.
 • Rødder 3 – Peg på fjenden og sig ”RØDDER 3” – Du fryser modstanderens fødder og kan derfor ikke flytte dem. Varighed 30 sek.
 • Nævekamp 2 – Denne evne giver dig +2 i styrke til nævekamp.
 • Nævekamp 3 – Denne evne giver dig +3 i styrke til nævekamp.

Da guderne har nulstillet Otubulis, kan alle racer vælge imellem alle bibeskæftigelse så de i fællesskab kan genopbygge landet. Når du opretter din karakter her du nok EP til at vælge en. Din karakter kan kun have 2 forskellige bibeskæftigelser i alt.

Når du har optjene EP (3EP) nok ved at udføre quests (Der står på den enkelte, hvor mange du optjener, ved at læse den) eller besejre monstre (Giver max 2 EP). Når du vil have en ny bibeskæftigelse, kan den købes i banken. Derefter skal du i mesterlære. Det vil sige, at du skal arbejde sammen med en anden karakter, der allerede har den anden bibeskæftigelse, du gerne vil lære. Her skal du gøre hvad din mester siger uden at tøve. Det tager 24 timers reelt samarbejde, fra du starter den første dag, til du kan gå til mesterlæreprøven. Består du den, har du fået en ny bibeskæftigelse på niveau 1, som du sidenhen kan udvikle.

Hver bibeskæftigelse er inddelt i niveauer, hvor alle starter på niveau 1 indenfor den valgte bibeskæftigelse. For at stige i Niveau, koster det 4 EP og kan købes i banken.

Når du har ressourcer som du ikke selv kan eller vil bruge, har du mulighed for at sælge eller bytte dig til andre ressourcer in-game på markedspladsen. På den måde kan du få andre nødvendige ting end det du selv laver eller tjene penge.

Du har mulighed for at få specielle magiske evner som handlende, det kan du gøre ved at bestå nogle quests som du kan købe på magiskolen for 5 EP.
 • Forandre: Med denne magi kan du forandre tokens om til noget andet af samme værdi (rundet ned). Eks kan 3 jern (3s) forandres til 10 træ (30 stk. = 3s). Man kan ikke forandre materiale som døre, huse og magiske bøger. Du kan kun forandre en tokentype til en anden tokentype ad gangen. Du kan altså ikke lave 3 sten og 5 træ om til jern på samme tid. En forandring tager 3 min.
 • Fair handel: Når du er i gang med en forhandling og ønsker at tjene en smule mere, kan du tydeligt sige fair handel og den du handler med, skal godkende din pris uden at forsøge at forhandle med dig – Varighed 1 afsluttende handel.
Du kan bruge de magievner du har adgang til så tit du vil, dog max. 1 gang pr. handel.

Evner

Evner du kan få, hvis du løser de quests, som du har købt på magiskolen.
 • Hurtig: Når du er ved at fremskaffe materialer ud fra dit given håndværk, kan du mindske arbejdstiden med 50 % i forhold til hvad det ellers tager at producere pågældende varer – varighed 1. produktion pr. formular. Når du har brugt en, skal der gå min. 15 min inden du kan bruge samme magi igen.
 • Stærk: Når du arbejder og skal have transporteret en masse ressourcer som er meget tunge, kan du højt sige stærk og derved kan du bære dobbelt så meget, end hvad din karakters styrke ellers er.
 • Dræne Vilje: Hvis du peger på en og siger dræn vilje, skal personen gøre alt hvad alle giver dem besked på. Personen skal altid følge den sidste ordre personen har fået. – varighed 3. min.
Som Alkymist

Niveauerne

 1. Du kan nu.
 2. Du kan nu
 3. Du kan nu
Sådan gør du Otubulis er blevet nulstillet af guderne, det betyder at du skal lave dine værktøjer selv (eller købe dem hos Ketarr – Vredens gud (Du finder ham i handelsområdet). Det er op til dine forhandlingsevner, hvor meget dit udstyr vil koste. Du skal bruge:
Husk på at det er rollespil og du skal ikke være bange for at forestille dig de manglende ting. Der er også god mulighed for masser af rollespil ved at spørge efter de sidste ting du skal bruge til at fremstille de forskellige ting. TIPS: Off-game:

Som brygger kan du bearbejde råstoffer og omdanne dem til lækre drikke. De kan derefter indgå i handlen in-game.

Niveauerne

 1. Du kan nu brygge øl og vin.
 2. Du kan nu brygge whisky
 3. Du kan nu brygge mjød også
 4. Du kan nu tilberede øl og vin hurtigere. (Det vil sige, at øl tager 2 min og vin 3 min.)
 5. Du kan nu tilberede whisky og mjød hurtigere. (Begge tager nu kun 3 min.)

Sådan gør jeg

Otubulis er blevet nulstillet af guderne, det betyder at du skal lave dine værktøjer selv (eller købe dem hos Ketarr – Vredens gud (Du finder ham i handelsområdet). Det er op til dine forhandlingsevner, hvor meget guld dit udstyr vil koste.

Du skal bruge:

 • Kedler til at brygge
 • Store skeer/røre pinde
 • Store beholdere til de forskellige materialer der skal bruges i de forskellige drikke
 • Flasker/krus i forskellige størrelser til de forskellige drikke
 • Sedler til påsætning på de færdigbryggede flasker (Om hvad de indeholder)
 • Tragter til at hælde de færdige bryg på flaske

Husk på at det er rollespil og du skal ikke være bange for at forestille dig de manglende ting. Der er også god mulighed for masser af rollespil ved at spørge efter de sidste ting du skal bruge til at fremstille de forskellige ting.

Tips: Hvis du får brygget mere end du kan sælge hos dig selv, kan du altid opsøge kroen og forsøge at sælge dine færdige brygge der til en god pris.

Off-game: Når du har fået lavet/købt dit udstyr, skal du henvende dig til Guden Sonir, for at få udleveret færdige materialer og tokens, det samme skal du gøre hvis du mangle noget senere hen.

Tilberedningstider på de forskellige drikkevarer

NavnMaterialeTidPrisBemærkningerBliver til
ØlMalt3 min1 maltFor at brygge en flaske, koster det 2 malt1 glas øl
WhiskyMalt4 min2 maltFor at brygge en flaske, koster det 8 malt1 glas whisky
VinMalt5 min3 maltFor at brygge en flaske, koster det 10 malt1 glas vin
MjødMalt4 Min2 maltFor at brygge en flaske, koster det 8 malt1 glas mjød
Som fisker og jæger (Som her går under samme bibeskæftigelse) kan du skaffe forskellige fødevarer i skoven og ved søen. Du kan leje udstyr ved tømreren/snedkeren for 4 guld i timen.

Niveauerne

 1. Du kan nu skaffe fisk og kød i skoven.
 2. Du kan nu skaffe dobbelt så mange fisk pr. 5 min eller bære dobbelt så meget kød.
 3. Du kan nu tilberede fisk og kød dobbelt så hurtigt. (Det vil sige at et stykke kun tager 1 min, i stedet for 2 min.)

Hvordan gør jeg?

Otubulis er blevet nulstillet af guderne, det betyder at du skal anskaffe nyt værktøj for at kunne fiske eller jage. Bue/pil (Må kun bruges til jagt) og fiskestang kan lejes hos en tømrer. Du skal bruge:
 • Bue/pil
 • Fiskestang
 • Kniv til evt. partering af dyret, hvis det er for tungt for dig at bære
 • en stofpose til at bære det parteret dyr i.
Rundt om i skoven er der sat plastiklommer op med et billede af et dyr og tegn med en bue med et tal bag og pil med et tal. Det tal der er sammen med buen, er den afstand du skal stå fra dyret. Tallet ved pilen, er det antal pile som du har til at dræbe dyret. Rammer du ikke dyret inden for det angivne forsøg slipper dyret fra dig, og du skal gå videre. Rammer du, må du tage dyret med dig, hvis du kan bære det. Har du en kniv med dig, kan du give dig til at parterer dyret, der hvor du skød det. Her deles kødet og skinnet fra hinanden. For hver 2. min. du arbejder på dyret, må du tage en lamineret seddel fra plastiklommen enten med kød, pels eller skind. Vil du fiske sætter du dig ved vandet med en pind, og for hver 5. min du sidder der må du tage en lamineret seddel fra plastiklommen med fisketegnet, når der ikke er flere sedler i lommen, er søen tom.

Tilberedning af rå kød og fisk.

Du bestemmer selv om du vil sælge kød og fisk rå eller tilberedt. Men før kødet og fiskene kan spises, skal de tilberedes, det gør du ved at stege det over et bål på en pind.
 • Rundt omkring i skoven er der bål steder, markeret med en plastiklomme med bålikon (Bålet er lavet af pinde, gul og røde stofstrimler)
 • For hver 120 sek. du steger det rå kød eller den rå fisk over bålet (På en pind) må du tage et tilsvarende stegt kød eller røget fisk token i plastiklommen
 • De rå kød og fiske tokens lægges så i den anden plastiklomme (Så de kan bruges igen)
 • Du kan kun tilberede det antal fisk eller rå kød du har med dig.
 • Når du spiser stegt kød eller røget fisk, genvinder du 1 KP du har mistet i kamp.

Som landmand kan du købe et stykke jord 2×2 m. som du kan dyrke med forskellige afgrøder. Når kornet er vokset, kan det høstes og bearbejdes og derefter indgå i handlen in-game.

Niveauerne

 1. Du kan nu dyrke din jord med hvede
 2. Du kan nu dyrke din jord med byg og malt
 3. Dine afgrøder gror på den halve tid, det vil sige at de er vokset helt op på 15 min.
 4. Du får 40 tokens for hver mark du høster, i stedet for 30.
 5. Dine afgrøder vokset helt op på 10 min.

Hvordan gør jeg?

 • Find Guden Ketarr – Vredens gud. (Du finder ham i handelsområdet). Det er op til dine forhandlingsevner, hvor meget guld dit stykke jord koster
 • Du skal derefter sørge for at indhegne din jord, så andre kan se at jorden er ejet af andre. Det gør du ved at sætte træstolper i hjørnerne på marken.
 • Når marken er indhegnet og klargjort (store sten, grene mm er fjernet) er den klar til at blive sået til.
 • Når du tilsår din mark igennem såsæd eller korn (Kan købes hos mølleren, handelsfolk eller gemmes fra tidligere såninger), lægger du plastiklommen med din type såsæd ikon på i midten af marken.
 • Efter noget tid er kornet vokset (se skemaet for hvor lang tid det tager) er det klar til at blive høstet.
 • Når du høster 1 min. (enten ved at plukke i håndfulde eller bruge en le, som kan købes/lejes færdig eller fremstilles hos en tømrer), må du tage en seddel i plastiklommen med såsæden, når den er tom, har du høstet hele marken.
 • Ønsker du at sælge din mark, har du mulighed for at gøre det til andre spillere, hvor du selv bestemmer prisen.

Grotider

Navn

Gro tid

Bemærkninger

Bliver til

Hvede

30 min

Bruges af bageren/mølleren til at lave mel af

30 hvede tokens

Byg

30 min

Bruges af bageren/mølleren til at lave mel af

30 byg tokens

Malt

30 min

Bruges af bryggeren til at lave drikkevarer af

30 malt tokens

Som minearbejder, kan du samle råstof af forskellige materialer, som så kan bearbejdes og blive til byggematerialer og udstyr og derefter indgå i handlen in-game. Er du heldig, kan det også være at du finder guld, diamanter eller ædelstene.

Niveauerne

 1. Du kan nu arbejde i minen.
 2. Du kan nu leje en bedre hakke, som gør at du får mere ud af dit arbejde, du må for hver 5 ting du finder i minen, tage en ekstra fra plastiklommen.
 3. Du kan nu arbejde hurtigere, det vil sige at du kan finde en ting i minen på den halve tid. Det vil sige hvis andre tager 5 min. For at finde en ting, kan du gøre det på 2½ min.

Hvordan gør jeg?

Otubulis er blevet nulstillet af guderne, det betyder at du skal anskaffe nyt værktøj for at kunne arbejde i minen. Hakken kan lejes hos en smed.

Du skal bruge:

 • Hakke
 • en stofpose til at bære det hjem, som du finder i minen.

Rundt omkring i skoven er der sat plastiklommer op med et billede af en hakke, et ur og et tal. Når du ønsker at arbejde i minen, skal du bruge din hakke og spille på at du graver/hakker i jorden, mens du tæller højt til det viste tal.

Grunden, til at du skal tælle højt, er så andre kan høre at du arbejder i nærheden og når du har talt til det viste tal, må du tage 1 lamineret seddel fra plastiklommen. (Er det guld, sølv eller ædelsten, kan de byttes til rigtige stykker hos Sonir (Som du finder i handelsområdet)

De materialer du finder, kan du bringe til en håndværker som kan bearbejde dem og bruge til forskellige ting i spillet, alt efter hvad du finder. Er der ikke flere sedler i lommen, er minen tom.

Som møller og bager (Som her går under samme profession) kan du skaffe og bearbejde forskellige råstoffer og fremstille nye ting. De kan derefter indgå i handlen in-game.

Niveauerne

 1. Du kan nu lave byg- og hvedemel.
 2. Du kan nu lave strå.
 3. Du kan nu lave forskellige såsæd (Byg, hvede og malt)
 4. Du kan nu bage brød og kager
 5. Du kan nu arbejde hurtigere, det vil sige at du kan trække 1 min. fra alle de ting du kan lave i produktionstid.
 6. Du kan nu arbejde mere, derfor får du 2 tokens mere ud af alle tingene, når du fremstiller det.

Sådan gør jeg

Otubulis er blevet nulstillet af guderne, det betyder at du skal lave dine værktøjer selv (eller købe dem hos Ketarr – Vredens gud (Du finder ham i handelsområdet). Det er op til dine forhandlingsevner, hvor meget guld dit udstyr vil koste. Du skal bruge:
 • En morder/støder til at lave korn om til mel eller såsæd
 • Forskellige størrelser skåle, grydeske
 • Kagerulle til at lave brød
 • Bål (Lavet af træ, rødt og gult stof) for at bage brødet
 • Sække i forskellige størrelser til de forskellige ting
Husk på at det er rollespil og du skal ikke være bange for at forestille dig de manglende ting. Der er også god mulighed for masser af rollespil ved at spørge efter de sidste ingredienser selvom de ikke er nødvendige ifølge reglerne (mel og æg til brødet) Off-game: Når du har fået lavet/købt dit udstyr, skal du henvende dig til Guden Sonir, for at få udleveret færdige materialer og tokens, det samme skal du gøre, hvis du mangle noget senere hen. Skema over tilberedning af de forskellige ting.
Navn Materiale Tid Pris Bemærkninger Bliver til
Mel Hvede 3 min. 3 hvede eller byg Bruges til at madlavning. 2 mel token
Strå Kornsorter 3 min. 3 hvede eller byg Bruges til at bygge tag 2 strå token
Så-hvede Hvede 2 min. 3 hvede Bruges til at så ny hvede. 6 så-hvede
Så-malt Malt 2 min. 3 malt Bruges til at så ny malt. 6 så-malt
Så-byg Byg 2 min. 3 byg Bruges til at så ny Byg. 6 så-byg
Brød Mel 5 min 5 mel tokens Når brødes spises, genvindes 1 KP. 1 brød
Kage Mel 4 min 4 mel tokens Når kagen spises, genvindes 1 KP 1 kage
Som skovhugger kan du fælde træer og buske i skoven, som så kan bearbejdes og bruges til at bygge huse og lave andre ting af. De kan derefter indgå i handlen in-game.

Niveauerne

 1. Du kan nu fælde træer og buske i skoven.
 2. Du kan nu arbejde hurtigere når du fælder træer, det vil sige at det kun tager dig 1½ min. at fælde et træ.
 3. Du kan nu også save hurtigere, så det kun tager dig 1½ min. at save en stamme i et stykke, i stedet for 3 min.
 4. Du kan nu løfte dobbelt så meget, det vil sige at du ganger din styrke med 2, for at finde ud af hvor meget du kan bærer.

Sådan gør jeg

Otubulis er blevet nulstillet af guderne, det betyder at du skal skaffe dig en ny økse og sav, kan lejes hos smeden. Du skal bruge:
 • Økse
 • Sav til at save stammerne i mindre stykker
 • Stofpose, til at bære de afhuggede stammer.
Rundt omkring i skoven er der opsat plastiklommer, hvor du kan arbejde i skoven. For hver 3. min du arbejder i skoven, må du tage en stamme-token i plastiklommen. Husk at spille på at det er hårdt at fælde træer og når træet er fældet, skal du bruge en sav til at skære stammen i mindre stykker. Der er også plastiklommer med et billede af en sav, husk at spille på at du saver stammen i stykker. Rent praktisk foregår det ved at du putter stamme-token i plastiklommen ved saven, og for hver 3 min. du saver, må du tage træ-token, hvor mange du kan bære ad gangen, afhænger af hvilke styrke din karakter har. Tips: Det vil være en god idé at alliere dig med andre skovhuggere, da I skal være to til at bruge saven. (Derefter deler i de træ-tokens i har savet i stykker) Du kan også vælge at lave stammerne om til brænde, det gør når du har savet træet ud i mindre stykker. Her skal du bruge en økse til at flække træet. For hver træ-token du putter i plastiklommen, får du 10 stykker brænde. Det tager 5 min. at flække alle stykker træ til brænde.
Ting Tid Bemærkninger Bliver til
Træfældning 3 min. pr træ Træet du har fældes skal saves til mindre stykker, før du kan bære dem. 1 stamme
Træ 3 min. Når du saver stammen i stykker, bliver det til træ tokens 1 træ token
brænde 5 min Brænde bruges til at lave bål af 10 brænde-tokens

Som skrædder kan fremstille og bearbejde forskellige råstoffer og fremstille nye ting. Det vil sige, at du kan bruge skind og pels fra dyrene, til at lave tøj, tæpper og andre ting. Det udover kan du fremstille garn, tråd så du kan sy tøj og andre ting til dine kunder eller dig selv. De kan derefter indgå i handlen in-game.

Niveauerne

 1. Du kan nu fremstille små beklædnings genstande af stof. (Huer, strømper og vanter)
 2. Du kan nu fremstille garn og tråd i forskellige farver.
 3. Du kan nu bearbejde skind og pels og fremstille trøjer, bukser og forklæder
 4. Du kan nu lave alle beklædningsgenstande og tæpper af alle materialer
 5. Du kan nu lave læderrustninger og arbejde hurtigere, det vil sige at det tager dig 1 min mindre at lave ting, dem der tager mere end 10 min. at lave, tager 5 min. mindre og ting der tager mere end 20 min. tager 10 min mindre at lave.)
 6. Du kan nu arbejde bedre, det vil sige at du får 2 af hver ting du fremstiller, istedet for en.

Sådan gør jeg

Otubulis er blevet nulstillet af guderne, det betyder at du skal lave dine værktøjer selv (eller købe dem hos Ketarr – Vredens gud (Du finder ham i handelsområdet). Det er op til dine forhandlingsevner, hvor meget dit udstyr vil koste.

Du skal bruge:

 • Saks
 • Nåle i forskellige størrelser
 • Tråd af forskellige materialer og farver
 • Væv i træ
 • Forskellige pyntegenstande til tøj og ting
 • Læder
 • Pels
 • Træramme til at spænde skindet op på
 • Snor
 • Bål sted
 • En balje til at vaske skindet i
 • Spænder og knapper i forskellige former og farver
 • Andre ting til fremstilling og bearbejdning af de forskellige materialer

Husk på at det er rollespil, så du behøver ikke lave alle tingene rigtigt, vi har i foreningen ekstra kostumer, som du kan sælge in-game, så du har noget at starte op med. Når du skal fremstille stof, skal du bruge din væv og når du skal bearbejde læder og skind, er det en god ide at lade som om du arbejder med dem rigtigt. For du skal forestille dig at det kommer direkte fra et dyr og derfor skal det vaskes, garves mm. før det kan bruges til tøj og lignende.

Garvning af skind

Hvis du vil have ruskind og læder skal hårene fjernes. Man kan bruge alle garvninger til både pelsskind og skind uden pelsen.

 • Hvis du ikke vil garve skindet med det samme, spændes skindet ud for at kunne tørre, så det bliver helt stift.
 • Hvis du vil garve med det samme lægges skindet i salt.
 • Når du tager skindet op, kan saltet rystes af og vaskes og spændes op i en ramme og strækkes.
 • Når skindet er spændt jævnt ud, begynder man med at skrabe det fri for fedt, kødrester og hinder, med bark, ask, elm, hassel eller eg.
 • Der skal skrabes fra midten og ud imod kanten.
 • Når det værste er fjernet, tages det af rammen og vaskes igen.
 • Efter der igen er spænde op, skal nu børstes grundigt med en stiv børste.
 • Der skal børstes i alle retninger, også rundt, så alle rester af fedt og hinder fjernes.
 • Nu skal det ligge i saltvand i flere dage for at blive garvet. Det vendes ofte.
 • Når du har skrabet skindet, skal det ryges over bål. Hvis du springer rygningen over, vil skindet blive stift, når det bliver vådt.

Tips: Du behøver ikke lave hele processen ved alt materiale, men du kan have forskellige skind/pelse der er på forskellige stadier og så kan du arbejde med dem som du vil.

Off-game: Når du har fået lavet/købt dit udstyr, skal du henvende dig til Guden Sonir, for at få udleveret færdige materialer og tokens, det samme skal du gøre, hvis du mangle noget senere hen.

Tilberedningstider

NavnMaterialeTidPrisBemærkningerBliver til
TrådUld2 min.2 uldDu bestemmer selv hvilke farve tråden får.4 tråd tokens
GarnUld2 min.4 uldDu bestemmer selv hvilke farve garnet får.4 garn tokens
StofGarn 7 min.5 garnDu bestemmer selv hvilke farver og mønster stoffet får.1 stykke stof
Garvet skindSkind 30 min.1 skindKan bruges til at lave varmere tøj og ting af1 stykke skind
PelsSkind30 min.1 skindKan bruges til at lave varmere tøj og ting af1 stykke pels
Små beklædnings genstandeStof og tråd5 min.1 stof og 1 trådDu bestemmer selv, hvad du har lavet.1 stykke beklædning
Bukser, trøjer og forklæderStof og tråd10 min.2 stof og 2 trådDu bestemmer selv, hvad du har lavet.1 stykke beklædning
Kjoler og kapperStof og tråd15 min.4 stof og 4 trådDu bestemmer selv, hvad du har lavet.1 stykke beklædning
Takser, poser og bælter mm.Skind, jern og tråd7 min.1 stof, 1 jern og 1 trådDu bestemmer selv, hvad du har lavet.1 styk af eget valg
Læder rustningSkind, jern og tråd30 min.3 skind, 2 jern og 2 trådKan beskytte dig imod skade i kamp.1 rustnings del

Smeden er ham du går til, hvis dit udstyr er ødelagt, priserne for en reparation er ens uanset hvor mange RP din rustning her. Når du vil arbejde i en mine, er et hos smeden du kan leje en hakke til formålet. Det er også smeden der kan bearbejde og forme jern, sten og træ

Niveauerne

 1. Du kan nu lave alle materialer af træ og sten
 2. Du kan nu lave alle materialer af stål, jern og redskaber til udlejning.
 3. Du kan nu reparere våben og lave smykker.
 4. Du kan nu reparere rustninger, skjold.
 5. Du kan lave alle slags våben, rustninger og skjold
 6. Du kan nu arbejde hurtigere, så det tager 1 min. mindre at lave de forskellige ting.
 7. Du kan nu arbejde bedre, så du får en ekstra ting af det du arbejder på.

Sådan gør du

Otubulis er blevet nulstillet af guderne, det betyder at du skal lave dine værktøjer selv (eller købe dem hos Ketarr – Vredens gud (Du finder ham i handelsområdet). Det er op til dine forhandlingsevner, hvor meget guld dit udstyr vil koste.

Du skal bruge:

 • Forskellige størrelser hamrer
 • Bål til smeltning/reparation (Lavet at finde, rødt og gult stofstrimler)
 • Armbold til reparation/fremstilling
 • Forskellige (Varme) beholdere til smeltning af metaller
 • En skraber til at fjerne skidt ved smeltning
 • En stor stenknuser
 • Økse
 • File i forskellige størrelser til reparation/fremstilling
 • Forskellige knive til reparation/fremstilling
 • Forskellige forme til fremstilling/reparation
 • Forskellige tænger til at flytte de varme forme, smelte beholdere mm.
 • Læderforklæde og handsker

Husk på at det er rollespil og du skal ikke være bange for at forestille dig de manglende ting. Der er også god mulighed for masser af rollespil ved at spørge efter de sidste ting du skal bruge til at fremstille/reparere de forskellige ting.

Fif til smeden:

Ved smeltning af metaller:

 • En beholder varmes op til den bliver rød eller hvidglødende
 • Malm hældes stille og roligt i beholderen og varmes op på den måde. Lad metallet smelte lidt inden mere materiale hældes i. Skidt og urenheder i metallet flyder ovenpå og skal fjernes med en skrabepind, efterhånden som de kan ses.
 • Når urenhederne er fjernet, hældes metallet over i en form og sættes til afkøling. Husk at smeltedigel skal forestille at være hvidglødende. Brug en tang eller lignende til at flytte den for mere troværdighed.

Tænk over overstående trin og hvordan du kan rollespille dig igennem processen. Husk på at 10 kg. Malm faktiske fylder det samme som en sæk kartofler, hvis ikke mere og det tager tid og hælde alt det ned i en beholder og få smeltet skidt fra metallet.

Ved reparation og udstyr og våben:

 • Tag den ting du skal reparere og rollespil at du former/banker metallet om til den. Undersøg evt. hvordan man smeder i virkeligheden. Typisk vil det kræve at du opvarmer metallet over bålet og først derefter begynder at forme det.

Off-game: Når du har fået lavet/købt dit udstyr, skal du henvende dig til Guden Sonir, for at få udleveret færdige materialer og tokens, det samme skal du gøre hvis du mangle noget senere hen.

Reparationer af udstyr og våben

NavnMaterialeTidPrisBemærkninger
RustningJern5 min.2 stål 
SkjoldJern4 min.1 stål 
Skjoldtræ3 min.1 træ 
KniveJern3 min.1 stålVåben der går fra fingerspids til albue
KortvåbenJern4 min.1 stålVåben der går fra håndled til skulder
Enhåndsvåben:Jern4 min.1 stålVåben der går fra jorden til bæltet
TohåndsvåbenJern5 min.2 stålVåben der går fra jorden til hagen
StagevåbenJern5 min.2 stål + 1jernVåben der går fra jorden og over hovedet
Bue og pilTræ og snor5 min.1 træ + 1 snor 

Fremskaffe og bearbejdelse af materialer

NavnMaterialeTidPrisBemærkningerBliver til
PælTræ3 min.1 stammeBruges til at bygge hegn 3 træ token
BrædderTræ3 min.1 træBruges til at bygge vægge1 enhed brædder
StenSten3 min.1 grov stenBruges til at bygge stenvægge3 Sten token
JernJern5 min.1 jernmalmBruges til mange forskellige ting3 jern token
StålJern4 min.1 jernBruges til at reparere udstyr og våben1 stål token
HakkeJern og træ Udlejning: 5 guld i timenKan lejes af smeden når du vil arbejde i minerne. 
ØkseJern og træ Udlejning 5 guld i timerKan lejes af smeden når du vil skaffe træ i skoven. 
Guld smykkerGuld5 min2 guldDu bestemmer selv hvad det bliver til1 Ringe, 1 halskæder, 1 vedhæng, 1 par øreringe eller 1 hårpynt
Sølv smykkerSølv5 min2 sølvDu bestemmer selv hvad det bliver til1 Ringe, 1 halskæder, 1 vedhæng, 1 par øreringe eller 1 hårpynt
Spænder og brocher i guld og sølvGuld eller sølv4 min2 guld eller 2 sølvDu bestemmer selv hvad det bliver til1 Spænde eller 1 broche
En tømrer bygger ting af træ, så som huse, møbler, redskaber, buer/pile til jagt og fiskestænger til fiskeri mm.

Niveauerne

 1. Du kan nu lave Palisader (Træhegn) og træperler
 2. Du kan nu lave vægge af træ og døre/porte
 3. Du kan nu lave bue/pil og fiskestænger til udlejning
 4. Du kan nu lave værktøj til de andre erhverv, så som nåle, økser, knive, sakse mm.
 5. Du kan nu lave vægge af sten og tag af alle materialer samt indhegninger
 6. Du kan nu lave møbler af alle slags
 7. Du kan nu arbejde hurtigere, det vil sige, at du kun bruger den halve tid, på at lave de forskellige ting.
Hjælp: En tømrer må godt få hjælp af nogen der ikke er håndværkere. For hver person der hjælper, tages der 1 minut af tiden det tager at bygge tingen. Generelt om bygninger: I alle bygninger skal der være min. én dør. Der kan kun sættes en dør pr. meter, med undtagelse af stenmuren, hvor der skal være 2 meter mellem døren. Alle bygninger opbygges af vægge. Man bygger altså ikke et hus, men husets vægge og bestemmer selv hvordan det ser ud. Genopbygning af bygninger: Pladsen hvor den gamle bygning var, skal tømmes før der kan bygges noget nyt på grunden.

Sådan gør jeg

Otubulis er blevet nulstillet af guderne, det betyder at du skal lave dine værktøjer selv (eller købe dem hos Ketarr – Vredens gud (Du finder ham i handelsområdet). Det er op til dine forhandlingsevner, hvor meget guld dit udstyr vil koste. Du skal bruge:
 • Hammer
 • Økse
 • Save i forskellige størrelser
 • Søm
 • Skovl
 • Mejsler i forskellige størrelser
 • Forskellige knive til at fremstille færdige ting
Husk på at det er rollespil og du skal ikke være bange for at forestille dig de manglende ting. Der er også god mulighed for masser af rollespil ved at spørge efter de sidste ting du skal bruge til at bygge de forskellige ting. Off-game: Når du har fået lavet/købt dit udstyr, skal du henvende dig til Guden Sonir, for at få udleveret færdige materialer og tokens, det samme skal du gøre hvis du mangle noget senere hen.

Forskellige vægge og mure, samt byggetid:

Navn Materiale Tid Pris Bemærkninger
Palisade: (Træhegn) Træ 5 min pr. m 1 træ pr. m ingen port
Indhegning Træ og jern 2 min. pr. m 1 træ + 1 jern Bruges til at indhegne sit landbrugsområde, dyrefold mm.
Træ væg: Træ og strå 7 min pr m. 1 brædder + 1 strå-pr. m. Bruges som væg i hus
Port/dør Træ og jern 5 min. 1 brædder + 1 jern Bruges alle steder, hvor der er en væg
Stenvæg Sten og mørtel 10 min. pr. m. 2 sten + 1 mørtel Bruges som væg i hus eller slot
Tag Strå, træ og snor 5 min. pr. rum 2 strå, 1 brædder + 1 snor Bruges til alle slags bygninger
Møbler Træ og jern 4 min. pr. stk. 1 brædder og 1 jern Det er lige meget hvilke slags møbel det er, så er prisen og tiden den samme
Bue/pil til jagt Træ, tråd og jern 4 min. Udlejning: 4 guld i timen Tømreren har færdiglavede buer/pile som udelukkende må bruges til jagt og ikke i kamp. Dem kan du leje.
Fiskestang til fiskeri Træ, tråd og jern 4 min. Udlejning: 2 guld i timen Tømreren har færdiglavede fiskestænger, du kan leje når du vi fiske
Redskaber Træ og jern 3 min. pr. stk. 1 træ og 1 jern Det er lige meget hvilke redskaber det er, så er prisen og tiden den samme. De kan bruges i de forskellige andre erhverv
træperler træ 2 min. pr. stk. 1 træ Kan sælges enkeltvis, eller du kan lave smykker af dem

Magireglerne er altid det svære i liverollespil. For at magi skal fungere godt er spillerne nødt til at lære en masse regler samt kende en masse forskellige symbolske handlinger. Disse magiregler er så vidt muligt gjort selvsigende så selvom man ikke er ekspert på magi, kan du stadig reagere på dem.

Alle kan få fingrene i færdiglavede magiske drikke og eliksirer, I Otubulis findes der i alt 13 forskellige. Du kan få fingrene i dem ved at få og udføre quests på magiskolen. (På alle magiske drikke og eliksirer er der påsat en seddel, med forklaring på navn, form, varighed og effekt)

Der er kun en måde at, lære hvordan du lave dine egne magiske eliksirer og drikke i Otubulis og det er ved gennemgå en træning hos Vuna på magiskolen, da hun er den eneste der kan træne og oplære nye magikere.

Magikundskabs niveauer.

 1. Her får du basisviden om magiske urter og planter der gror i Otubulis.
 2. Her får du viden om hvilke urter og planter, der er gode at blande sammen og hvorfor.
 3. Her får du lært at lave 3 simple eliksirer og drikke.
 4. Her får du lært at lave 4 lidt mere komplicerede eliksirer og drikke.
 5. Her får du lært de sidste 6 meget komplicerede magiske eliksirer og drikke.

Du skal gennemgå magikundskab 1 inden du kan gå videre til det næste og derefter kunne kalde dig for ægte magibrygger. – Husk at påsætte en seddel på alle beholdere, der med eliksirens eller den magiske driks påsat en seddel, med navn, form, varighed og effekt. Når du brygger en af de 13 magiske mixturene, på den måde gør det spillet mere flydende når den der drikker eller bliver forbandet, ved hvad der sker med deres karakter.

Der findes 8 forskellige magiske urter og planter i Otubulis.

Navn: Glidende Gab
Magiske evne: Afslappende
Off-Game: Grønt græs

Navn: Gabende Gyvl
Magiske evne: Helbredende
Off-Game: Bark

Navn: Mandalas Gel
Magiske evne: Hypnotiserende
Off-Game: Grønne blade

Navn: Krøllede tryvl
Magiske evne: Smertende
Off-Game: Visne blade

Navn: Blinkende Knub
Magiske evne: Ødelæggende
Off-Game: Gul blomst

Navn: Flammegreb
Magiske evne: Healende
Off-Game: Mælkebøtte

Navn: Indus rus
Magiske evne: Opkvikkende
Off-Game: Mos.

Navn: Mammas down
Magiske evne: Søvndyssende
Off-Game: Hvid blomst

Alt efter hvilke urter og planter du blander sammen, vil effekten på den magiske drik eller eliksir være forskellige.

Det er ikke lige meget hvilke du blander sammen, nogle vi give den modsatte effekt, hvis de kommer i sa

mme drik, andre vi simpelthen eksploderer. Derfor er det vigtigt at have en forståelse af hvilke der er gode og blande sammen, og hvilke der bestemt ikke er.

Skemaet viser dig, hvilke du ikke må blande sammen.

Kommer du alligevel til det, så skal du skynde dig at løbe, det varer nemlig ikke længe inden mixturen eksploderer.

Hvordan brygger jeg eliksirer og magiske drikke?

Nogle drikke kræver forskellige tokens (Handelsvarer) eller planter og urter, som kan findes i naturen. Ingredienser bliver opbrugt, så snart de indgår i en mixture.

Du kan lave eliksirer og magiske drikke så tit du vil og der er ingen begrænsning for hvor mange du må lave. Det eneste det kræver for at brygge er de rigtige ingredienser, tid og tålmodighed. Det varierer i tid, hvor lang tid det tager at brygge de forskellige, alt efter hvor stærk din bryg er.

Når du “brygger” giver det den bedste helhed, hvis du rigtigt blander forskellige ingredienser og bearbejder dem. Du må godt snakke med andre imens eller tage pauser fra bryggeriet for at slås eller andet. Når du har brygget færdig sætter du en seddel på med navn, form, varighed og effekt, og hælder noget væske op i en flaske eller i en pose (dette kan også gøres under brygningen). Det er nu en in-game genstand og kan bruges, sælges eller stjæles.

Flasker og dosering

Flasker kan komme i mange forskellige størrelser og former. Der er derfor nogle gange hvor en flaske kan have flere dosis i sig. En dosis er hvor mange gange du kan bruge bryggen før flasken skal være tom. Du skal stadig bruge tid på at brygge hver dosis som var det en helt ny bryg. Der må kun være en slags bryg i en flaske med flere dosis i sig. Som regel er der maks. 3 dosis i de store flasker, 2 i de mindre og en i de mindste.

Det er kun muligt at anvende 1 dosis ad gangen per person. Du kan altså ikke hælde 5 flasker/dosis syre over en fjende i samme angreb.

Hvor mange eliksirer og magiske drikke kan jeg være påvirket af?

Man kan ikke få effekten af flere af de samme slags drikke på én gang. Du kan dog godt forgiftes flere gange efter hinanden, af den samme gift så længe der bruges en dosis per forgiftning.

Hvordan får jeg effekten af den enkelte eliksirer eller magiske drikke?

På sedlen på den pågældende flaske, står der også hvilke måder hvorpå miksturer skal indtages eller på anden vis benyttes for at have en effekt.

 • Mund: Denne formular skal indtages som noget drikbart eller spiseligt, før den aktiveres.
 • Hud: Denne formular skal smøres på huden for at give en effekt.
 • Luftveje: Formularen aktiveres, så snart den spredes. (Dette fungerer rent spilteknisk ved, at du kaster en håndfuld mel mod den, som du vil påvirke, det rammer på kroppen.)

Disse 4 opskrifter tager hver især 2 min. at brygge, når først alle ingredienserne er blandet sammen.

Blinkende syre
Varighed: 10 min.
Indtagelsen: Huden
Ingredienser: Vand, Blinkende Knub, Krøllede tryvl og 1 Jern-token
Effekt: En gennemsigtig væske som kastes på våben og rustninger og ødelægge dem, så de ikke længere kan bruges, før de er repareret af en smed. Du skal råbe ”SYRE” når du kaster med vandet. Virker kun på en ting pr. dosis. Skader 1 KP hvis en person bliver ramt.
Off-game: væsken er vand

Sandhedsserum
Varighed: 2 min.
Indtagelsen: Drikkes
Ingredienser: Gabende Gyvl og Mammas down
Effekt: Personen der drikker dette kan ikke lyve, de er dog ikke tvunget til at sige noget.
Off-game: Væsken er appelsinjuice

Løgnhals serum
Varighed: 2 min.
Indtagelsen: Drikkes
Ingredienser: Indus rus, Blinkende Knub og 1 guld-token
Effekt: Personen der drikker dette kan ikke sige noget der er sandt
Off-game: Væsken er vand

Amos´ Forfriskende Elixir 1
Varighed: Straks
Indtagelsen.: Drikkes
Ingredienser: Flammegreb, Gabende Gyvl og Indus rus
Effekt: Du genvinder 1 KP og føler dig frisk
Off-game: Væsken er grønt saftevand

Disse 5 opskrifter tager hver især 5 min. at brygge, når først alle ingredienserne er blandet sammen.

Opkvikker
Varighed: Straks
Indtagelsen: Drikkes eller duppes på panden
Ingredienser:  Mammas down, Flammegreb og 1 mel-token,
Effekt: Fjerner effekten af Sortsind efter 1 min. når den drikkes eller duppes på panden. Den ophæver søvneffekter med det samme.
Off-game: Væsken er æblejuice

Følelses fremkalder
Varighed: 5 min.
Indtagelsen: drikkes eller duppes på panden
Ingredienser: Mandalas Gel, Krøllede tryvl, Mammas down og 1 træ-token
Effekt: Den der bruger mixturen på dig, skal sige hvilke følelser netop denne fremkalder (Eks. forelskelse, raseri, latter, tristhed, misundelse osv.) Hvad den enkelte drik fremkalder, vil fremgå af den påsatte seddel.
Off-game: Væsken er rødt saftevand

Galskabs ekstrakt
Varighed: 2 min.
Indtagelsen: Luftveje
Ingredienser: Mandalas Gel, Mammas down, 1 jern-token og 1 diamant
Effekt: Når du rammer en med pulveret, siger du netop hvilke effekter denne fremkalder. (Eks. du opfører dig som en kylling, du kan kun sige en speciel sætning, du tror alle andre er flyvende grise, at du skal lave en speciel bevægelse eller lille dans når du hører eller ser noget specifikt, når du hører nogle ord/sætninger, tror du de betyder de noget andet osv.)
Off-game: Pulveret er mel

Antimagisk pulver
Varighed: Gælder mod et skjold eller en mur
Indtagelsen: Luftvejene
Ingredienser: Glidende Gab, Blinkende Knub, 1 jern-token og 2 træ-token
Effekt: Kaster du det brune pulver på et magisk skjold eller en magisk mur, ødelægges denne og er ikke længere aktiv
Off-game: Pulveret er brun farin

Amos´ Forfriskende Elixir 2
Varighed: Straks
Indtagelsen.: Drikkes
Ingredienser: Flammegreb, Gabende Gyvl, Indus rus og 1 sten-token
Effekt: Du genvinder 2 KP og føler dig frisk
Off-game: Væsken er multijuice

Disse 7 opskrifter tager hver især 10 min. at brygge, når først alle ingredienserne er blandet sammen.

Hektors Fæle Te
Varighed: 30 min
Indtagelsen: Drikkes
Ingredienser: Glidende Gab, Blinkende Knub og blod fra en elver
Effekt: Miksturen både lugter og smager afskyeligt, men den der drikker den får en vis resistens overfor gifte. Miksturen beskytter imod den første formular brugeren påvirkes af efter at have indtaget denne the.
Off-game: Væsken er IceTea

Amos´ Forfriskende Elixir 3
Varighed: Straks
Indtagelsen.: Drikkes
Ingredienser: Flammegreb, Gabende Gyvl, Indus rus, 1 sten-token og 1 hår fra en Ork
Effekt: Du genvinder 3 KP og føler dig frisk
Off-game: Væsken er vand med blå frugtfarve

Livsforlængende Elixir
Varighed: Straks efter indtagelse
Indtagelsen: Drikkes
Ingredienser: Flammegreb, Krøllede tryvl, blod fra en elver og 2 knogler fra et dødt dyr
Effekt: Alle dine kropsdele bliver normale igen
Off-game: Væsken er vand med grøn frugtfarve

Føniks tåre
Varighed: Virker efter 10 min.
Indtagelsen: Skal duppes på stumpen af den afhuggede kropsdel
Ingredienser: Flammegreb, Gabende Gyvl, Indus rus, blod fra en elver, knogler fra et dødt dyr og 1 jern-token
Effekt: Gror en afhugget kropsdel ud som så kan bruges normalt
Off-game: Indeholder allergivenlig bodylotion

Styrke drik
Varighed: 1 time
Indtagelsen: Drikkes
Ingredienser: Flammegreb, Gabende Gyvl, blod fra en gud, blod fra en dværg og 2 jern-tokens
Effekt: Giver +1 styrke
Off-game: Væsken er Sprite

Kattens Øje
Varighed: 5 min.
Indtagelsen: Drikkes
Ingredienser: Flammegreb, Indus rus, Blinkende Knub, blod fra en gud, hår fra en elver og en knogle fra en ork.
Effekt: Miksturen giver dig et overnaturligt syn, som lader dig se hvad andre ikke kan. Du kan se igennem usynlighed, og du kan se omvandrende sjæle. Du kan ikke blændes af magiske effekter, mens denne effekt er aktiv.
Off-game: Væsken er Cola

Lukket for kommentarer.